ექსპლუატაციის შემცირების ხელშეწყობა

თქვენი დახმარება გვჭირდება, რომ შევამციროთ მიგრანტი მოსამსახურეების ექსპლუატაცია კრიმინალური დაჯგუფებებისა და შეურაცხმყოფლების მიერ.

  1. გაიძულებენ მუშაობას, როდესაც არ გინდათ?
  2. ვინმეს უხდით, რომ სამუშაო გიპოვონ?
  3. გაიძულებენ თქვენი ნების წინააღმდეგ საცხოვრებელში ცხოვრებას?
  4. არის ვინმე, ვინც აკონტროლებს თქვენს საბუთებსა ან საბანკო ანგარიშს?
  5. არის ვინმე, ვინც გემუქრებათ ან გაშინებთ თქვენ ან თქვენს ოჯახს?

თუ რომელიმე ამ შეკითხვაზე პასუხი დადებითია , უთხარით სანდო მენეჯერს, მოსამსახურეთა წარმომადგენელს და:

  • შეატყობინეთ ამის შესახებ ბანდიტიზმისა და მშრომელთა სასტიკი მოპყრობის მართვის ორგანოს ტელეფონზე : 0800-432-0804 ან თანამედროვე მონობის საკითხებზე ცხელ ხაზს ტელეფონზე: 08000-121-700 ან www.modernslaveryhelpline.org/report.
  • საგანგებო მდგომარეობის შემთხვევაში, დაურეკეთ პოლიციას ნომერზე 999, ან 101, თუ ეს სასწრაფო არ არის.

მეტი ინფორმაციისთვის, ეწვიეთ ვებ-გვერდს: www.stronger2gether.org

Scroll to top

Looking for work abroad?

Download our app and apply!