როგორ მოაქვს Joblio-ს სარგებელი ჩემთვის?

დამსაქმებლის სარგებელი

 • ხარჯების და დროის მნიშვნელოვანი დაზოგვა დასაქმებულების დენადობის შემცირებისა და გაზრდილი ეფექტურობისა და პროდუქტიულობის მეშვეობით.
 • დახმარება ყველა საჭირო საბუთის შემოწმებაში, დაქირავებისა და მიგრაციის პროცესის დაჩქარების მიზნით.
 • უნარ-ჩვევების დეფიციტის მქონე ვაკანსიების სწრაფი შევსება მოტივირებული და მცოდნე თანამშრომლებით.

დასაქმებულის სარგებელი

 • Joblio -ში განცხადების შეტანა აძლევს დასაქმებულებს საშუალებას, რომ პირდაპირ დაუკავშირდნენ შესაბამის დამსაქმებელს.
 • ვიზისა და მუშაობის ნებართვის მიღებაში დახმარება, მიგრაციის პროცესის გამარტივებისთვის.
 • დასაქმებასთან დაკავშირებული ყველა დეტალის, მათ შორის მიმღები ქვეყნის კულტურის, კანონებისა და ენის შესწავლა.

მშობლიური ქვეყნის სარგებელი

 • კორუფციისა და თაღლითობის აღმოფხვრა, რასაც აკეთებენ შუამავლები, რომლებიც ატყუებენ მიგრანტ მოსამსახურეებს.
 • გამჭვირვალობა და უცხოური ფულადი გადარიცხვების შემოწმება.
 • უცხოური ფულადი გადარიცხვების ზრდა, მოსამსახურეთა სტაბილურობისა და შრომის ანაზღაურების ზრდის წყალობით.

მიმღები ქვეყნის სარგებელი

 • მიგრაციის გაუმჯობესებული გამჭვირვალობა და მუშაობასთან დაკავშირებული მიგრაციის მეთყვალყურეობის ცენტრალური სისტემა.
 • დამსაქმებლის მხრიდან თაღლითობის ჩადენისა და ადამიანის უფლებების დარღვევის შემცირება, ანგარიშვალდებულების ზრდის წყალობით.
 • ეკონომიკის ხელშეწყობა გადასახადებისგან შემოსავლის ზრდის, გაუმჯობესებული სამუშაო პროცესებისა და შემცირებული დამნაშავეობის წყალობით.

How The Joblio Platform Works?

Joblio სთავაზობს ერთ პლატფორმას, რომელიც აძლევს დამსაქმებლებსა
და დასაქმებულებს ერთმანეთთან დაკავშირების საშუალებას.

მას შემდეგ, რაც დამსაქმებლები განათავსებენ სამუშაო შეკვეთებს, კანდიდატებს შეუძლიათ, მოიძიონ თავისი პირადი კრიტერიუმების შესაბამისი სამუშაო, ასევე შეუძლიათ, გამოიყენონ ფილტრები, რათა დარწმუნდნენ, რომ ძიების შედეგად ნაპოვნი ვაკანსია მათ საჭიროებებსა და მოლოდინებს შეესაბამება.

დასაქმებამდე, კანდიდატები ზედმიწევნით
შემოწმებას გადიან.

ჩვენ წარვმართავთ KYC-ს ოფიციალურ პროცედურებს თითოეული კანდიდატისთვის, და ვამოწმებთ მათ საერთო მონაცემებს, რათა დავრწმუნდეთ, რომ თითოეული დასაქმებული სანდოა ამ სამუშაოსთვის.

დამსაქმებელთან დაკავშირების შემდეგ, კანდიდატები ემზადებიან
დასაქმებისა და ახალ ადგილზე გადასვლისთვის.

ჩვენ ვაცნობთ თითოეულ დასაქმებულს მიმღები ქვეყნის კულტურას, კანონებსა და წეს-ჩვეულებებს. მეტიც, ჩვენ უზრუნველვყოფთ, რომ თითოეულმა კანდიდატმა გაიაროს სამედიცინო შემოწმება ჩამოსვლამდე 48 საათით ადრე.

დამსაქმებლები და დასაქმებულები უწყვეტ
მხარდაჭერას იღებენ ჩამოსვლის შემდეგაც.

იმისათვის, რომ მიგრანტი მოსამსახურეების ცხოვრება ჩამოსვლის შემდეგ უფრო კომფორტული გავხადოთ, ჩვენი პლატფორმა ეხმარება მათ ტელემედიცინაში, სატელეფონო და საბანკო სერვისებში და ა.შ.

ინოვაციური

ეფექტური

გამჭვირვალე