Zasady Informowania o Nieprawid┼éowo┼Ťciach

Wprowadzenie

 1. Joblio Inc. zobowi─ůzuje si─Ö do prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci w spos├│b uczciwy i etyczny oraz d─ů┼╝y do osi─ůgni─Öcia najwy┼╝szych mo┼╝liwych standard├│w etycznych.
 2. Oczekujemy, ┼╝e wszyscy nasi pracownicy i personel r├│wnie┼╝ utrzymaj─ů te wysokie standardy. Jednak ┼╝adna organizacja nie jest doskona┼éa i mo┼╝e doj┼Ť─ç do wykroczenia. Traktujemy te sprawy powa┼╝nie i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiega─ç i eliminowa─ç wszelkie nadu┼╝ycia.
 3. W rezultacie zach─Öcamy wszystkich pracownik├│w do zg┼éaszania wszelkich obaw zwi─ůzanych z niew┼éa┼Ťciwymi dzia┼éaniami w naszej firmie bez obaw o kar─Ö.
 4. Joblio traktuje wszystkie zg┼éoszone obawy niezwykle powa┼╝nie i chroni wszystkie osoby, kt├│re zg┼éaszaj─ů w─ůtpliwo┼Ťci zgodnie z nasz─ů polityk─ů.
 5. Niniejsza polityka nie jest cz─Ö┼Ťci─ů ┼╝adnej umowy. Joblio Inc. zastrzega sobie prawo do zmiany tej polityki w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Kto Może Zgłosić Obawę?

 1. Niniejsza polityka dotyczy wszystkich obecnych i byłych pracowników, robotników, konsultantów i agentów Joblio Inc.
 2. Każda osoba, niezależnie od stażu pracy, może zgłosić zastrzeżenia i obawy w ramach tej polityki.

Kiedy Nale┼╝y Stosowa─ç te Zasady

 1. Niniejsza polityka powinna by─ç wykorzystywana do zg┼éaszania wszelkich obaw zwi─ůzanych z niew┼éa┼Ťciwym post─Öpowaniem w zwi─ůzku z dzia┼éalno┼Ťci─ů naszej firmy, w przypadku gdy posiadasz informacje, kt├│re, jak s─ůdzisz, wskazuj─ů na jedno lub wi─Öcej z poni┼╝szych:
  1. Popełnione zostało przestępstwo, jest popełniane lub może zostać popełnione.
  2. Osoba nie wywi─ůza┼éa si─Ö, nie wywi─ůzuje si─Ö lub prawdopodobnie nie wywi─ů┼╝e si─Ö z jakiegokolwiek zobowi─ůzania prawnego, kt├│remu podlega.
  3. Pomy┼éka s─ůdowa mia┼éa miejsce, ma miejsce lub mo┼╝e wyst─ůpi─ç.
  4. Zdrowie lub bezpieczeństwo osoby było, jest lub może być zagrożone.
  5. Każde z powyższych naruszeń było, jest lub może być celowo ukrywane.
 2. Musisz mie─ç uzasadnione przekonanie, ┼╝e ujawnienie odbywa si─Ö w interesie publicznym.
 3. Musisz mie─ç informacje, kt├│re s─ů dowodami na owe naruszenia, a nie tylko opini─Ö lub przeczucie.

Ujawnienia, Kt├│re Nie S─ů Obj─Öte Niniejsz─ů Polityk─ů

 1. Nie b─Ödziesz kwalifikowa─ç si─Ö do ochrony w ramach tej polityki, je┼Ťli pope┼énisz przest─Öpstwo podczas ujawniania lub je┼Ťli ujawnisz spraw─Ö, kt├│ra jest obj─Öta tajemnic─ů prawn─ů i zawodow─ů.
 2. If your concern relates to your own treatment as an employee of Joblio Inc, you should file a complaint with our HR department, unless you reasonably believe the matter is in the public interest.
 3. Je┼Ťli chcesz zg┼éosi─ç podejrzenie niew┼éa┼Ťciwego post─Öpowania w zwi─ůzku z dzia┼éalno┼Ťci─ů zatrudniaj─ůcego, musisz zg┼éosi─ç ten problem bezpo┼Ťrednio zatrudniaj─ůcemu.
 4. Wszelkie inne rodzaje obaw dotycz─ůcych naszych us┼éug, kt├│re nie s─ů zwi─ůzane z rodzajami wykrocze┼ä obj─Ötych niniejsz─ů polityk─ů, nale┼╝y zg┼éasza─ç, korzystaj─ůc z naszych zasad dotycz─ůcych skarg.

Jak Zgłosić Obawę

 1. Je┼Ťli masz jakiekolwiek w─ůtpliwo┼Ťci dotycz─ůce rodzaj├│w nadu┼╝y─ç lub wykrocze┼ä obj─Ötych niniejsz─ů polityk─ů, powiniene┼Ť w pierwszej kolejno┼Ťci powiadomi─ç o tym swojego bezpo┼Ťredniego prze┼éo┼╝onego.
 2. Je┼Ťli dokona┼ée┼Ť ujawnienia i nadal jeste┼Ť zaniepokojony lub sprawa jest tak powa┼╝na, ┼╝e czujesz, ┼╝e nie mo┼╝esz om├│wi─ç jej z bezpo┼Ťrednim prze┼éo┼╝onym, powiniene┼Ť zg┼éosi─ç t─Ö spraw─Ö kierownictwu wy┼╝szego szczebla.
 3. Zg┼éoszenia obaw i w─ůtpliwo┼Ťci mo┼╝na dokona─ç telefonicznie, osobi┼Ťcie lub pisemnie (w tym mailowo). Jednak lepiej jest, aby ujawnienie mia┼éo form─Ö pisemn─ů, aby┼Ťmy mogli zachowa─ç dok┼éadny zapis Twoich obaw.
 4. Nie oczekuje si─Ö od Ciebie, ┼╝e udowodnisz prawdziwo┼Ť─ç swoich obaw ponad wszelk─ů w─ůtpliwo┼Ť─ç ani ┼╝e przedstawisz jakiekolwiek dowody, jednak┼╝e zazwyczaj b─Ödziesz musia┼é poda─ç co najmniej nast─Öpuj─ůce informacje:
  1. charakter problemu;
  2. dlaczego uwa┼╝asz, ┼╝e to prawda;
  3. tło i historia obawy; oraz
  4. w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci odpowiednie daty.
 5. Wszelkie obawy i w─ůtpliwo┼Ťci mo┼╝esz zg┼éasza─ç anonimowo, jednak┼╝e mo┼╝e by─ç nam trudniej chroni─ç Twoje stanowisko lub przekaza─ç Ci informacje zwrotne na temat wynik├│w dochodzenia, je┼Ťli zdecydujesz si─Ö zachowa─ç anonimowo┼Ť─ç.
 6. Mo┼╝esz rozwa┼╝y─ç om├│wienie swojego problemu z koleg─ů przed formalnym zg┼éoszeniem go w ramach niniejszych zasad. Mo┼╝esz zg┼éosi─ç obawy i w─ůtpliwo┼Ťci w ramach tej polityki samodzielnie lub z koleg─ů, jednak w interesie wszystkich stron jest zachowanie poufno┼Ťci po zg┼éoszeniu w─ůtpliwo┼Ťci w spos├│b formalny.

Jak Reagujemy na Obawy i W─ůtpliwo┼Ťci Zg┼éaszane w Ramach Niniejszej Polityki

 1. Zobowi─ůzujemy si─Ö zapewni─ç, ┼╝e wszystkie ujawnienia zg┼éaszane zgodnie z niniejsz─ů polityk─ů b─Öd─ů traktowane z obiektywizmem, konsekwencj─ů i profesjonalizmem.
 2. Jak najszybciej zorganizujemy spotkanie, aby omówić Twoje obawy (chyba, że zostały one zgłoszone anonimowo). Spotkanie posłuży ustaleniu kontekstu i faktów w sprawie, aby zadecydować, jak przeprowadzić dalsze dochodzenie.
 3. Mo┼╝esz przyprowadzi─ç koleg─Ö na spotkanie, jednak kolega musi przestrzega─ç poufno┼Ťci ujawnienia i dochodzenia.
 4. Wszelkie w─ůtpliwo┼Ťci zg┼éoszone zgodnie z niniejsz─ů polityk─ů zostan─ů zapisane w naszej bazie danych.
 5. Po spotkaniu najpierw przeprowadzimy wewnętrzne dochodzenie w tej sprawie, ale w razie potrzeby przekształcimy problem w formalne dochodzenie.
 6. B─Ödziemy Ci─Ö informowa─ç o post─Öpach i zako┼äczeniu ka┼╝dego dochodzenia, kt├│re zostanie przeprowadzone w zwi─ůzku z Twoim zg┼éoszeniem.
 7. Je┼Ťli post─Öpowanie dyscyplinarne lub s─ůdowe nast─ůpi po dochodzeniu, mo┼╝emy wymaga─ç, aby┼Ť zg┼éosi┼é si─Ö w charakterze ┼Ťwiadka, aby pom├│c w podj─Öciu odpowiednich dzia┼éa┼ä w celu zako┼äczenia sprawy.

Poufno┼Ť─ç

 1. Wszystkie zg┼éoszone obawy i w─ůtpliwo┼Ťci b─Öd─ů traktowane jako poufne. O ile prawo nie stanowi inaczej, nie ujawnimy to┼╝samo┼Ťci ┼╝adnej osoby podmiotom trzecim ani innym cz┼éonkom personelu bez ich zgody.

Zg┼éaszanie Swoich Obaw na Zewn─ůtrz

 1. Celem tej polityki jest zapewnienie wszystkim pracownikom mo┼╝liwo┼Ťci i ochrony potrzebnej do wewn─Ötrznego zg┼éaszania obaw. Oczekujemy, ┼╝e z wyj─ůtkiem nadzwyczajnych okoliczno┼Ťci zg┼éaszanie problem├│w wewn─Ötrznie b─Ödzie najw┼éa┼Ťciwszym sposobem rozwi─ůzania danego problemu.
 2. Je┼Ťli uwa┼╝asz, ┼╝e nie mo┼╝esz zg┼éosi─ç swojego problemu wewn─Ötrznie i masz uzasadnione przekonanie, ┼╝e posiadane przez Ciebie informacje s─ů prawdziwe i ich ujawnienie le┼╝y w interesie publicznym, prawo zezwala na zg┼éoszenie obaw i w─ůtpliwo┼Ťci innej zatwierdzonej osobie. Lista odpowiednich os├│b i organ├│w, kt├│rym mo┼╝esz zg┼éosi─ç swoje obawy jest dost─Öpna na stronie GOV.UK pod nast─Öpuj─ůcym linkiem: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/510962/BIS-16-79-blowing the-whistle-to-a-prescribed-person.pdf.

Ochrona i Wsparcie dla Os├│b Zg┼éaszaj─ůcych Obawy

 1. Mamy nadziej─Ö, ┼╝e wszyscy pracownicy czuj─ů si─Ö bezpiecznie i swobodnie zg┼éaszaj─ůc swoje obawy w ramach tej polityki.
 2. Joblio Inc. zobowi─ůzuje si─Ö do wspierania pracownik├│w, kt├│rzy zg┼éaszaj─ů autentyczne i wiarygodne obawy w ramach tej polityki.
 3. ┼╗adna osoba, kt├│ra zg┼éasza autentyczn─ů obaw─Ö, nie mo┼╝e ponie┼Ť─ç w zwi─ůzku z tym ┼╝adnej szkody.
 4. Joblio Inc. nie b─Ödzie tolerowa─ç ┼╝adnego n─Ökania os├│b, kt├│re zg┼éaszaj─ů obawy i w─ůtpliwo┼Ťci w miejscu pracy. ┼╗aden pracownik nie mo┼╝e grozi─ç ani podejmowa─ç dzia┼éa┼ä odwetowych wobec osoby, kt├│ra zg┼éosi┼éa problem.
 5. Aby chroni─ç wszystkich naszych pracownik├│w i uczciwo┼Ť─ç naszej firmy, osoby, kt├│re ┼Ťwiadomie zg┼éaszaj─ů fa┼észywe obawy ze z┼éo┼Ťliwo┼Ťci lub dla osobistych korzy┼Ťci, b─Öd─ů podlega─ç post─Öpowaniu dyscyplinarnemu.