Polityka zgłaszania nieprawidłowości

Wprowadzenie

 1. Joblio INC zobowiązuje się do prowadzenia biznesu w sposób uczciwy oraz dąży do osiągnięcia najwyższych możliwych standardów etycznych.
 2. Od wszystkich naszych pracowników oraz personelu oczekuje się również przestrzegania wysokich standardów. Jednakże żadna organizacja nie jest idealna. Traktujemy te działania poważnie i staramy się robić wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiegać i eliminować wszelkie nadużycia.
 3. W rezultacie zachęcamy wszystkich pracowników do zgłaszania wszelkich obaw dotyczących wykroczeń w naszej firmie bez obawy przed zemstą.
 4. Joblio traktuje wszystkie zgłoszone wątpliwości niezwykle poważnie oraz chroni wszystkie osoby, które je zgłaszają, zgodnie z naszą polityką.
 5. Niniejsza polityka nie jest częścią żadnej umowy; Joblio INC zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Kto może zgłosić wątpliwości?

 1. Niniejsza polityka dotyczy wszystkich obecnych jak i byłych pracowników, urzędników, konsultantów oraz agentów Joblio Inc.
 2. Każda osoba niezależnie od stażu pracy, może zgłosić zastrzeżenia w ramach niniejszej polityki.

Kiedy stosować tę politykę?

 1. Niniejsza polityka powinna być wykorzystywana do zgłaszania wszelkich obaw dotyczących niewłaściwego postępowania w związku z działalnością naszej firmy. W przypadku gdy masz informacje, co do których masz uzasadnione przekonanie, że wskazują co najmniej jeden z następujących elementów:
  1. Przestępstwo, które zostało popełnione, jest w trakcie popełnienia lub prawdopodobnie zostanie popełnione.
  2. Osoba nie wywiązała się, nie wywiązuje się lub nie może wywiązać się z jakiegokolwiek zobowiązania prawnego, któremu podlega.
  3. Pomyłka sądowa miała miejsce, ma miejsce lub może się zdarzyć.
  4. Zdrowie lub bezpieczeństwo było, jest lub może być zagrożone.
  5. Każde z powyższych wykroczeń zostało, jest lub może być celowo ukrywane.
 2. Należy rozsądnie wierzyć, że ujawnienie odbywa się w interesie publicznym.
 3. Musisz mieć informacje świadczące o niepoprawnym postępowaniu, a nie tylko opinię lub przeczucie.

Ujawnienia, które nie są objęte niniejszą polityką

 1. Nie będziesz kwalifikować się do ochrony na mocy niniejszych zasad, jeśli popełnisz przestępstwo podczas ujawniania informacji lub jeśli ujawnisz sprawę, która jest objęta tajemnicą prawną i zawodową.
 2. Jeśli Twoje obawy dotyczą traktowania Twojej osoby jako pracownika Joblio Inc, powinieneś złożyć skargę do naszego działu HR, chyba, że masz uzasadnione przekonanie, że sprawa leży w interesie publicznym.
 3. Jeśli chcesz zgłosić obawę dotyczącą wykroczenia w związku z działalnością wynajmującego, musisz zgłosić to bezpośrednio do wypożyczającego.
 4. Wszelkie inne obawy dotyczące naszych usług, które nie są związane z rodzajami wykroczeń objętych niniejszymi zasadami należy zgłaszać za pomocą naszych zasad dotyczących skarg.

Jak zgłosić wątpliwości?

 1. Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące rodzajów nadużyć lub wykroczeń objętych niniejszą polityką, powinieneś w pierwszej kolejności powiadomić o tym swojego bezpośredniego przełożenego.
 2. Jeżeli ujawniłeś sprawę i nadal masz wątpliwości lub sprawa jest na tyle poważna, że uważasz, że nie możesz jej omówić ze swoim bezpośrednim przełożonym, powinieneś poruszyć tę sprawę z wyższym kierownictwem.
 3. Zgłoszenie zastrzeżenia można dokonać telefonicznie, osobiście lub pisemnie (w tym poprzez e-mail). Jednak najlepiej jest, aby ujawnienie zostało dokonane na piśmie, abyśmy mogli dokładnie zarejestrować Twoje obawy.
 4. Nie oczekuje się, że udowodnisz swoją prawdziwość obaw ponad wszelką wątpliwość ani nie przedstawisz żadnych dowodów; jednak na ogół będziesz musiał podać co najmniej następujące informacje:
  1. character problemu
  2. dlaczego wierzysz, że to prawda
  3. and tło i historia problemu
  4. odpowiednie daty, jeżeli to możliwe
 5. Wszelkie możliwości można zgłaszać anonimowo; jednak może być nam trudniej chronić Twoje stanowisko lub przekazać Ci informacje zwrotne na temat wyników dochodzeń, jeśli zdecydujesz się pozostać anonimowy.
 6. Możesz rozważyć omówienie swoich obaw z kolegą przed formalnym zgłoszeniem ich zgodnie z niniejszymi zasadami. Możesz zgłosić wątpliwości w ramach tej polityki samodzielnie lub z kimś; jednakże w interesie wszystkich stron jest zachowanie poufności po zgłoszeniu formalnego zastrzeżenia.

Jak reagujemy na wątpliwości zgłoszone w ramach niniejszej polityki?

 1. Zobowiązujemy się zapewnić obiektywność, konsewkencję i profesjonalizm we wszystkich ujawnieniach zgodnie z niniejszą polityką.
 2. Zorganizujemy spotykanie tak szybko, jak to możliwe, aby omówić Twoje wątpliwości (chyba, że zostały one zgłoszone anonimowo). Spotkanie ma celu posłużyć ustalenie kontekstu oraz stanu faktycznego w celu podjęcia decyzji o sposobie przeprowadzenia dalszego dochodzenia.
 3. Możesz przyprowadzić kolegę na spotkanie. Współpracownik musi jednak przestrzegać poufności ujawnienia i dochodzenia.
 4. Wszelkie wątpliwości zgłaszane zgodnie z polityką zostaną zapisane w naszej bazie danych.
 5. Po spotkaniu, najpierw przeprowadzimy wewnętrzne dochodzenie w tej sprawie, ale w razie potrzeby istnieje opcja skierowania jej do formalnego dochodzenia.
 6. Będziemy Cię informować o postępach i zakończeniu dochodzenia prowadzonego w związku z Twoim problemem.
 7. Jeśli dochodzenie nastąpi po postępowaniu dyscyplinarnym lub sądowym, może być konieczne wystąpienie w charakterze świadka, który pomoże w podjęciu odpowiednich działań w celu zakończenia wykroczenia.

Poufność

 1. Wszelkie zgłoszone zastrzeżenia będą traktowane jako poufne. O ile prawo nie stanowi inaczej, nie ujawnimy tożsamości żadnej osoby osobom trzecim ani innym pracownikom bez ich zgody.

Zgłaszanie wątpliwości od strony zewnętrznej

 1. Celem tej polityki jest zapewnienie wszystkim pracownikom możliwości oraz ochrony potrzebnej do wewnętrznego zgłaszania problemów. Oczekujemy, że z wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności, zgłaszanie wątpliwości wewnętrznie będzie najwłaściwszym sposobem rozwiązania problemu.
 2. Jeżeli uważasz, że nie możesz zgłosić swojej sprawy wewnętrznie i masz uzasadnione przekonanie, że informacje są prawdziwe i leżą w interesie publicznym, prawo zezwala na zgłoszenie wątpliwości innej zatwierdzonej osobie. Lista odpowiednich osób i organów, do których można zgłosić wątpliwości, jest dostępna na stronie internetowej GOV.UK pod następującym linkiem: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/510962/BIS-16-79-blowing the-whistle-to-a-prescribed-person.pdf.

Ochrona i wsparcie dla osób zgłaszających wątpliwości

 1. Mamy nadzieję, że wszyscy pracownicy czują się bezpiecznie oraz swobodnie zgłaszając swoje wątpliwości w ramach niniejszej polityki.
 2. Joblio Inc zobowiązuje się do wspierania pracowników, którzy w ramach niniejszej polityki zgłaszają prawdziwe obawy.
 3. Każda osoba wyrażająca niepokój, nie może ponieść w wyniku tego żadnej szkody.
 4. Joblio nie będzie tolerować żadnego molestowania osób zgłaszających wątpliwości w pracy. Żaden pracownik nie może grozić osobie, która zgłasza wątpliwości ani podejmować działań odwetowych.
 5. Aby chronić wszystkich naszych pracowników I integralność naszej firmy, osoby, które świadomie zgłaszają fałszywe obawy ze złej woli lub osobistych korzyści, będą podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu.
Przewiń do góry
pl_PLPL

Looking for work abroad?

Download our app and apply!