Jakie Korzyści Daje mi Joblio?

Korzyści Pracodawcy

 • Znaczne oszczędności kosztów i czasu dzięki zminimalizowanej rotacji pracowników oraz zwiększonej wydajności i produktywności
 • Pomoc we wszystkich niezbędnych formalnościach w celu przyspieszenia procesu rekrutacji i migracji.
 • Szybkie obsadzenie stanowisk, na których brakuje odpowiednich umiejętności, zmotywowanymi i kompetentnymi pracownikami.

Korzyści Pracownika

 • Aplikacja Joblio pozwala pracownikom bezpośrednio komunikować się z odpowiednim pracodawcą.
 • Ułatwienie i przyspieszenie procesu uzyskania wizy oraz pozwolenia na pracę w celu uproszczenia procesu migracji.
 • Edukacja na temat wszystkich szczegółów związanych z zatrudnieniem, w tym kultury, prawa i języka kraju przyjmującego.

Korzyści dla Kraju Pochodzenia Kandydata

 • Eliminacja korupcji i oszustw popełnianych przez pośredników oszukujących międzynarodowych pracowników.
 • Przejrzystość i weryfikacja zagranicznych przekazów pieniężnych.
 • Wzrost przekazów pieniężnych z zagranicy ze względu na wzrost stabilności pracowników oraz ich wynagrodzeń.

Korzyści dla Kraju Przyjmującego Kandydata

 • Poprawiona przejrzystość migracji i scentralizowany system śledzenia migracji związanej z pracą.
 • Zminimalizowanie oszustw pracodawców i naruszeń praw człowieka dzięki zwiększonej odpowiedzialności.
 • Ożywienie gospodarcze dzięki zwiększonym wpływom podatkowym, zoptymalizowanym procesom pracy i zmniejszeniu przestępczości.

Jak działa platforma Joblio?

Joblio to platforma, która umożliwia wygodne
połączenie pracodawców z pracownikami.

Po opublikowaniu przez pracodawcę oferty pracy, kandydaci mogą je przeszukiwać według własnych kryteriów, korzystając z zestawu filtrów, dzięki czemu zaprezentowane im stanowisko odpowiada ich potrzebom i oczekiwaniom.

Przed zatrudnieniem kandydaci są
dokładnie weryfikowani.

Przeprowadzamy oficjalną weryfikację KYC każdego kandydata, sprawdzając jego przeszłość, aby potwierdzić, że każdy pracownik będzie rzetelny w swojej pracy.

Po dopasowaniu do pracodawcy kandydaci są
przygotowywani do zatrudnienia i relokacji.

Edukujemy każdego pracownika w zakresie kultury, języka, praw i zwyczajów kraju goszczącego. Ponadto zapewniamy, że wszyscy kandydaci przejdą badania lekarskie na 48 godzin przed przyjazdem.

Pracodawcy i pracownicy otrzymują ciągłe
wsparcie nawet po przyjeździe.

Aby życie zagranicznych talentów było wygodniejsze po przyjeździe, nasza platforma wspiera telemedycynę, usługi telefoniczne, bankowość i wiele innych.

INNOWACYJNE

WYDAJNE

PRZEJRZYSTE