Jakie Korzyści Daje Mi Joblio?

Korzyści Dla Pracodawcy

 • Wysokie oszczędności kosztów i czasu dzięki zminimalizowaniu rotacji pracowników oraz zwiększonej wydajności i produktywności.
 • Pomoc w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności celem przyspieszenia procesu rekrutacji i wyjazdu do pracy.
 • Szybkie uzupełnianie braków kadrowych zmotywowanymi i wykwalifikowanymi pracownikami.

Korzyści Dla Pracownika

 • Aplikacja Joblio pozwala pracownikom bezpośrednio komunikować się z odpowiednim pracodawcą.
 • Szybka i łatwa ścieżka do uzyskania wizy i zezwolenia na pracę, która bardzo upraszcza proces migracji.
 • Edukacja w zakresie wszystkich aspektów związanych z zatrudnieniem, w tym kultury, prawa i języka kraju przyjmującego.

Korzyści Dla Kraju Wysyłającego

 • Eliminacja korupcji i oszustw popełnianych przez pośredników wobec wyjeżdzających pracowników.
 • Przejrzystość i weryfikacja zagranicznych przekazów pieniężnych.
 • Wzrost zagranicznych przekazów pieniężnych ze względu na stabilizację położenia pracowników i wynagrodzeń.

Korzyści Dla Kraju Przyjmującego

 • Zwiększona przejrzystość procesów imigracji i scentralizowany system śledzenia imigracji zarobkowej.
 • Zminimalizowanie nieuczciwych praktyk pracodawców i naruszeń praw człowieka dzięki zwiększonej odpowiedzialności.
 • Ożywienie gospodarcze dzięki zwiększonym dochodom z podatków, zoptymalizowanym procesom pracy i zmniejszonej przestępczości.

Jak Działa Platforma Joblio?

Connection Support

Joblio to jedna platforma, umożliwiająca bezpośredni
kontakt pracodawców z pracownikami.

Po opublikowaniu ofert pracy przez pracodawców, kandydaci mogą je wyszukiwać według swoich osobistych kryteriów, korzystając z zestawu filtrów, mając pewność, że uzyskane w ten sposób stanowisko pracy odpowiada ich potrzebom i oczekiwaniom.

support-graphic

Przed zatrudnieniem kandydaci są
dokładnie weryfikowani.

Wobec każdego kandydata przeprowadzamy oficjalne procedury KYC, sprawdzając jego przeszłość, aby zagwarantować, że każdy pracownik jest odpowiedni dla danego stanowiskoa.

integrated-contact-form

Po uzgodnieniu z pracodawcą kandydaci są
przygotowywani do podjęcia pracy i relokacji.

Kształcimy każdego pracownika na temat kultury, języka, praw i zwyczajów kraju przyjmującego. Ponadto gwarantujemy, że wszyscy kandydaci do pracy przejdą badania lekarskie na 48 godzin przed wyjazdem.

support-graphic

Pracodawcy i pracownicy otrzymują stałe wsparcie
nawet po przyjeździe.

Aby zwiększyć komfort pracownikom po przyjeździe, nasza platforma dostarcza usługi w zakresie telemedycyny, a także wspomaga w usługach telefonicznych, bankowości i wielu innych kwestiach.

lightbulb

INNOWACYJNOŚĆ

magnifying

WYDAJNOŚĆ

user-gear

PRZEJRZYSTOŚĆ