NASZA FIRMA JOBLIO to oparta na technologii platforma i silnik zgodności, który zapobiega oszustwom i zapewnia przejrzysty i wydajny proces rekrutacji na globalnym rynku pracy. Technologia JOBLIO przynosi światło w najciemniejszą przestrzeń na świecie - przemysł globalnej relokacji kapitału ludzkiego. Jon Purizhansky
(Współzałożyciel i Dyrektor Generalny)

Jakie Korzyści Daje mi Joblio?

Korzyści Pracodawcy

 • Znaczne oszczędności kosztów i czasu dzięki zminimalizowanej rotacji pracowników oraz zwiększonej wydajności i produktywności
 • Pomoc we wszystkich niezbędnych formalnościach w celu przyspieszenia procesu rekrutacji i migracji.
 • Szybkie obsadzenie stanowisk, na których brakuje odpowiednich umiejętności, zmotywowanymi i kompetentnymi pracownikami.

Korzyści Pracownika

 • Aplikacja Joblio pozwala pracownikom bezpośrednio komunikować się z odpowiednim pracodawcą.
 • Ułatwienie i przyspieszenie procesu uzyskania wizy oraz pozwolenia na pracę w celu uproszczenia procesu migracji.
 • Edukacja na temat wszystkich szczegółów związanych z zatrudnieniem, w tym kultury, prawa i języka kraju przyjmującego.

Korzyści dla Kraju Pochodzenia Kandydata

 • Eliminacja korupcji i oszustw popełnianych przez pośredników wykorzystujących pracowników migrujących.
 • Przejrzystość i weryfikacja zagranicznych przekazów pieniężnych.
 • Wzrost przekazów pieniężnych z zagranicy ze względu na wzrost stabilności pracowników oraz ich wynagrodzeń.

Korzyści dla Kraju Przyjmującego Kandydata

 • Poprawiona przejrzystość migracji i scentralizowany system śledzenia migracji związanej z pracą.
 • Zminimalizowanie oszustw pracodawców i naruszeń praw człowieka dzięki zwiększonej odpowiedzialności.
 • Ożywienie gospodarcze dzięki zwiększonym wpływom podatkowym, zoptymalizowanym procesom pracy i zmniejszeniu przestępczości.

Jak Działa Platforma Joblio?

awesome-support
Joblio to platforma, która umożliwia wygodne połączenie pracodawców z pracownikami.
Po opublikowaniu przez pracodawcę oferty pracy, kandydaci mogą je przeszukiwać według własnych kryteriów, korzystając z zestawu filtrów, dzięki czemu zaprezentowane im stanowisko odpowiada ich potrzebom i oczekiwaniom.
integrated-contact-form
Po dopasowaniu do pracodawcy kandydaci są przygotowywani do zatrudnienia i relokacji
Edukujemy każdego pracownika w zakresie kultury, języka, praw i zwyczajów kraju goszczącego. Ponadto zapewniamy, że wszyscy kandydaci przejdą badania lekarskie na 48 godzin przed przyjazdem.
support-graphic2
Przed zatrudnieniem kandydaci są dokładnie weryfikowani
Przeprowadzamy oficjalną weryfikację KYC każdego kandydata, sprawdzając jego przeszłość, aby potwierdzić, że każdy pracownik będzie rzetelny w swojej pracy.
support-graphic3
Pracodawcy i pracownicy otrzymują ciągłe wsparcie nawet po przyjeździe
Aby uczynić życie pracowników migrujących łatwiejszym po przyjeździe, nasza platforma pomaga zapewniając medyczne teleporady, a ponadto pomagamy w kwestii usług telefonicznych, bankowości i innych rzeczy.

INNOWACYJNE

WYDAJNE

PRZEJRZYSTE

Przewiń do góry

Looking for work abroad?

Download our app and apply!