Oświadczenie o sprzeciwie wobec współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi

Oświadczenie to zostało złożone przez Joblio Inc. zgodnie z wymogami prawnymi określonymi w sekcji 54. ustawy o współczesnym niewolnictwie (2015). Jako społeczeństwo rozwinięte, naszym obowiązkiem jest uczynienie migracji pozytywną i wzmacniającą dla tych, którzy porzucają swoje dotychczasowe życie, przyjeżdżając do naszych krajów, przyczyniając się tym do ulepszenia naszej gospodarki.

Joblio to firma technologiczna, która na nowo odkrywa proces globalnej rekrutacji personelu. Zmieniamy sposób międzynarodowej rekrutacji pracowników, wdrażając nowe technologie w celu skutecznej eliminacji pośredników oraz ochrony pracowników migrujących przed wszelkimi oszustwami i nadużyciami. Naszą misją jest wprowadzenie etyki do branży, która zbyt długo borykała się z problemami.

Podsumowanie

Joblio oddaje się swojemu obowiązkowi oraz moralnej odpowiedzialności za unikanie bezpośredniego lub pośredniego uczestnictwa we współczesnym niewolnictwie. Podejmujemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że nie ma ono miejsca w naszej firmie, ani w żadnej, z którą jesteśmy partnerami lub w jakikolwiek inny sposób zaangażowani.

Zasady

Joblio ma jasny zbiór zasad, które mają pomóc naszym pracownikom w identyfikacji oraz eliminacji wszelkich zagrożeń związanych ze współczesnym niewolnictwem.

Kodeks postępowania
 • Joblio dokłada wszelkich starań, aby wszyscy pracownicy, klienci, ambasadorzy i usługodawcy postępowali zgodnie z najwyższymi standardami etycznego postępowania. Nasze zaangażowanie jest podtrzymywane przez nasz Kodeks Postępowania, który określa zasady i procedury, pozwalające naszej firmie na uczciwe, bezpieczne oraz odpowiedzialne działanie.
 • W Joblio kierujemy się trzema podstawowymi przekonaniami, które stanowią podstawę naszych wartości korporacyjnych: ludzie, cel i pasja. Dzięki tym fundamentalnym wartościom, nasz Kodeks Postępowania gwarantuje, że na pierwszym miejscu stawiamy prawa i bezpieczeństwo wszystkich ludzi.
 • Joblio co roku szkoli wszystkich pracowników w zakresie Kodeksu Postępowania.
Indywidualne Prawa
 • Joblio posiada Politykę Praw Indywidualnych w celu zapewnienia ochrony oraz przestrzegania praw człowieka naszych pracowników, klientów, ambasadorów oraz usługodawców.
 • Zgodnie z naszą polityką, nie zatrudniamy dzieci ani ludzi do pracy niewolniczej lub przymusowej i tym samym oczekujemy takich samych praktyk od naszych partnerów i usługodawców.
Informowanie o nieprawidłowościach
 • Polityka firmy Joblio dotycząca zgłaszania nieprawidłowości zawiera wskazówki dla pracowników i interesariuszy, którzy dzięki temu mogą dowiedzieć się o jakimkolwiek współczesnym niewolnictwie w naszej firmie lub działalności naszych partnerów. Dotyczy to odpowiednich działań i kroków, jakie należy podjąć w celu zgłaszania takich naruszeń.

Należyta staranność

Joblio INC podejmuje wszelkie, niezbędne kroki, aby zapewnić, że nasze usługi nie wykorzystują żadnego rodzaju pracy przymusowej, niewolniczej ani pracy dzieci. Dokładamy również wszelkich starań, aby nasi kandydaci, partnerzy oraz usługodawcy działali uczciwie i rzetelnie.

Joblio only partners and contracts with fully licensed and registered businesses throughout the world. We continuously monitor our partners to ensure they comply with legal as well as our ethical standards. Included in our contractual agreements is a clause that prevents any partners or service providers from participating in modern slavery.

Ocena ryzyka

Joblio przeprowadza analizę weryfikacji informacji o wszystkich partnerach i usługodawcach w celu upewnienia się, że każda firma działa legalnie i etycznie. Aby przejść naszą weryfikację, firmy muszą być w stanie udowodnić, że działają zgodnie z przepisami prawa pracy zarówno w kraju ich pochodzenia, jak i w każdym kraju, w którym prowadzą działalność, w ramach umowy z Joblio.

Mierzenie skuteczności

W Joblio podejmujemy wiele działań, aby zapewnić skuteczność naszych zasad, które eliminują wszelkie możliwości współczesnego niewolnictwa. Środki te obejmują:

 • Coroczny przegląd naszych zasad dotyczących współecznego niewolnictwa.
 • Zgłaszanie procedur dotyczących incydentów, które podlegają corocznemu przeglądowi, a także w przypadku zgłoszenia jakiegokolwiek innego.
 • Zgłaszanie wszelkich incydentów w krajach, w których prowadzimy naszą działalność oraz dokonywanie analizy potencjalnego ryzyka.
 • Aktualizowanie zasad i procedur po analizie incydentów za każdym razem, gdy istnieje tylko takie ryzyko.
 • Zapewnienie odpowiedniego szkolenia wraz z podnoszeniem świadomości wśród pracowników.

Szkolenie personelu

Jak wspomniano wyżej w części dotyczącej Kodeksu Postępowania, wszyscy członkowie naszego zespołu przechodzą coroczne szkolenie dotyczące wszystkich zasad dotyczących współczesnego niewolnictwa, a także wszelkich nowych zmian lub aktualizacji, które mogły zostać wprowadzone.
Dodaliśmy Politykę Zgłaszania Nieprawidłowości na 2021 rok, aby pomóc pracownikom we właściwym sposobie zgłaszania współczesnych naruszeń niewolnictwa. Ponadto wszystkie nasze szkolenia dotyczące zasad i procedur stawiają zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jako najwyższy priorytet. Mają one wytyczne zgodne z lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym prawem pracy.

Jon
Purizhansky

Założyciel Joblio Inc.

Przewiń do góry
pl_PLPL

Looking for work abroad?

Download our app and apply!