Oświadczenie o Współczesnym Niewolnictwie

Niniejsze oświadczenie zostało złożone przez Joblio Inc. zgodnie z wymogiem prawnym określonym w sekcji 54 ustawy o współczesnym niewolnictwie (2015). Jako rozwinięte społeczeństwo naszym obowiązkiem jest, aby migracja była pozytywna i dająca siłę tym, którzy porzucają swoje dotychczasowe życie, przyjeżdżając do naszych krajów i ulepszając nasze gospodarki.

Joblio to firma technologiczna, która na nowo tworzy proces globalnej rekrutacji personelu. Zmieniamy sposób międzynarodowej rekrutacji pracowników, wdrażając nowe technologie, aby skutecznie eliminować pośredników i chronić pracowników migrujących przed oszustwami i nadużyciami. Naszą misją jest wprowadzenie etyki do branży, która zbyt długo była nękana oszustwami, nadużyciami i podejrzanymi taktykami.

Podsumowanie

Joblio jest oddane swojemu obowiązkowi i moralnej odpowiedzialności za unikanie bezpośredniego lub pośredniego udziału we współczesnym niewolnictwie. Podejmujemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że współczesne niewolnictwo nie ma miejsca w naszej firmie ani w żadnej firmie, z którą jesteśmy partnerami lub z którą jesteśmy w inny sposób powiązani.

Zasady

Joblio has a clear set of policies designed to help our employees identify and eliminate any risks in connection with modern slavery.

Kodeks Postępowania
 • Joblio dokłada wszelkich starań, aby wszyscy pracownicy, klienci, ambasadorowie i usługodawcy postępowali zgodnie z najwyższymi standardami etycznego postępowania. Nasze zobowiązanie jest podtrzymywane przez nasz Kodeks Postępowania, który określa nasze zasady i procedury, które pozwalają naszej firmie działać uczciwie, bezpiecznie i odpowiedzialnie.
 • W Joblio kierujemy się trzema podstawowymi przekonaniami, które stanowią podstawę naszych wartości korporacyjnych: LUDZIE, CEL i PASJA. Dzięki tym fundamentalnym wartościom nasz Kodeks Postępowania zapewnia, że na pierwszym miejscu stawiamy prawa i bezpieczeństwo wszystkich osób.
 • Joblio co roku szkoli wszystkich pracowników w zakresie Kodeksu Postępowania.
Indywidualne Prawa
 • Joblio posiada politykę dotyczącą praw indywidualnych, która zapewnia ochronę i przestrzeganie praw człowieka naszych pracowników, klientów, ambasadorów i usługodawców.
 • Nasza polityka jasno określa, że nie zatrudniamy dzieci, ani też nie zatrudniamy do pracy niewolniczej i przymusowej, a przy tym oczekujemy, że takie same praktyki będą stosowane przez naszych partnerów i usługodawców.
Informowanie o Nieprawidłowościach
 • Polityka informowania o nieprawidłowościach Joblio zawiera wskazówki dla pracowników i interesariuszy, którzy mogą dowiedzieć się więcej o współczesnym niewolnictwie od naszej firmy lub w firmach naszych partnerów oraz poznać zakres właściwych działań i kroków, jakie należy podjąć w przypadku zgłaszania takich naruszeń.

Należyta Staranność

Joblio Inc. podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że nasze usługi nie wykorzystują żadnego rodzaju pracy przymusowej, niewolniczej ani pracy dzieci. Dokładamy również wszelkich starań, aby nasi kandydaci, partnerzy i usługodawcy działali w sposób uczciwy i etyczny.

Joblio oferuje umowy i współpracuje tylko z w pełni licencjonowanymi i zarejestrowanymi firmami z całego świata. Nieustannie monitorujemy naszych partnerów, aby zagwarantować, że przestrzegają naszych standardów prawnych i etycznych. W naszych umowach zawarta jest klauzula, która uniemożliwia partnerom lub usługodawcom uczestnictwo we współczesnym niewolnictwie.

Ocena Ryzyka

Joblio przeprowadza analizę weryfikacyjną informacji na temat wszystkich partnerów i dostawców usług, aby mieć pewność, że każda firma działa legalnie i etycznie. Aby przejść naszą weryfikację, firmy muszą być w stanie udowodnić, że działają zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa pracy zarówno w kraju pochodzenia, jak i w dowolnym kraju, w którym działają w ramach umowy z Joblio.

Mierzenie Efektywności

W Joblio podejmujemy wiele działań, aby zapewnić, że nasze zasady skutecznie eliminują wszelkie możliwości współczesnego niewolnictwa. Środki te obejmują:

 • Coroczny przegląd naszych zasad dotyczących współczesnego niewolnictwa.
 • Procedury zgłaszania incydentów, które są poddawane corocznemu przeglądowi, a także w przypadku zgłoszenia jakiegokolwiek incydentu.
 • Zgłaszanie wszelkich incydentów zarówno w kraju przyjmującym, jak i kraju pochodzenia dla naszej działalności oraz analizowanie potencjalnego ryzyka.
 • Aktualizowanie zasad i procedur po analizie incydentów za każdym razem, gdy zostanie wykryte ryzyko.
 • Zapewnienie odpowiednich szkoleń wraz z podnoszeniem świadomości wśród pracowników.

Szkolenie Personelu

Jak wspomniano powyżej, w sekcji Kodeks Postępowania wszyscy członkowie naszego zespołu przechodzą coroczne szkolenie, które dotyczy wszystkich naszych zasad dotyczących współczesnego niewolnictwa, a także wszelkich nowych zmian lub aktualizacji, które mogły zostać wprowadzone do naszych zasad. W 2021 roku dodaliśmy politykę zgłaszania nieprawidłowości, aby pracownicy mieli możliwość zgłaszania współczesnych naruszeń niewolnictwa. Ponadto wszystkie nasze zasady i procedury szkoleniowe sprawiają, że zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest najwyższym priorytetem i mają wytyczne zgodne z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawa pracy.

Jon Purizhansky

Założyciel Joblio Inc.