Transformujemy globalny rynek pracy Transparentność. Efektywność. Zgodność z prawem.

Dzisiaj światowy przemysł migrantów zarobkowych jest nieprzejrzysty, nieefektywny i skorumpowany przez pozbawionych skrupułów pośredników, którzy sprzedają rażąco nieprawdziwe lub nawet nieistniejące możliwości zatrudnienia potencjalnym, często naiwnym imigrantom zarobkowym.
Obecny proces powoduje wiele nieefektywności, straty i smutek dla wszystkich członków istniejącego ekosystemu - pracodawców, migrantów zarobkowych i rządów.

Joblio porządkuje ten ekosystem, wprowadzając przejrzystość, efektywność i zgodność. W rezultacie wszyscy uczestnicy ekosystemu wygrywają.

Dlaczego wybrać Joblio?

GLOBALNA REKRUTACJA

Działamy globalnie! Nasi Ambasadorowie–lokalni przedstawiciele –przybliżają kandydatom kulturę, prawo i zwyczaje kraju,w którym kandydaci zamierzają pracować. Joblio pozyskuje dla pracodawców z wielu krajów, ze wszystkich kontynentów. Nasze centra obsługi klientów zapewniają całodobowe wsparcie dla pracodawców i pracownikóww różnych językach.

WSPARCIE W PROCESIE UZYSKIWANIA POZWOLEŃ NA PRACĘ I WIZ

Joblio ułatwia i usprawnia uzyskiwanie pozwoleń na pracę poprzez efektywne gromadzenie danych od kandydatów, które są wymagane przez pracodawców do składania wniosków o pozwolenie na pracę. Ten dodatkowy poziom wsparcia przyśpiesza i i optymalizujemy proces ubiegania się o pozwolenie na pracę /wizę.

PRAWA CZŁOWIEKA

Ochrona praw człowieka to fundament, na którym zbudowano filozofię działania Joblio. Poprzez swoją obecność w krajach przyjmujących, Joblio zapewnia, że prawa pracowników migrujących są odpowiednio chronione przez lokalne prawo. Joblio współpracuje z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji, Międzynarodową Organizacją Pracy i innymi agencjami rządowymi krajów przyjmujących.

TRANSPARENTNOŚĆ
I BEZPIECZEŃSTWO

By utilizing facial recognition technology, Joblio synergizes applicants biographical and biometrical data. This allows Joblio to provide employers throughout the world with proper KYC and identity verification process. Joblio provides for direct connectivity between employers and employees. Employers are able to interview job applicants and job applicants are able to learn terms and conditions of their employment (Salary, housing, food assistance and more?). Joblio eliminates all middlemen by creating a transparent medium where employers and employees connect.

BRAK
POŚREDNIKÓW

Tworzymy przejrzysty i efektywny środek komunikacji między pracodawcami i pracownikami, którzy uzyskują możliwość bezpośredniego kontaktu, bez ingerencji pośredników.

ETYCZNA REKRUTACJA OPTYMALIZUJE PROCESY REKRUTACYJNE PRACODAWCÓW

Usługi Joblio są bezpłatne dla pracowników. Żaden pracownik nie powinien nikomu płacić za znalezienie pracy. Nasi klienci korporacyjni –pracodawcy, stosując razem z Joblio etyczne procesy rekrutacyjne, optymalizują efektywność swoich działań. Pozyskani przez nas pracownicy mają poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu prywatnego i zawodowego. Zatrudniając pracowników przy wsparciu Joblio, są oni nie tylko lepiej poinformowani, ale także mają poczucie komfortu i zadowolenia, gdyżnie musieli nikomu płacićza uzyskaniepracy. A to generujewiększe przychodypracodawcówi lepszą wydajność pracowników.

Nasi globalni przedstawiciele

Każdego dnia dołączają do nas nowi pracodawcy na całym świecie korzystający z platformy Joblio gwarantującej zasady etycznej rekrutacji.

Przewi? do góry
pl_PLPL

Looking for work abroad?

Download our app and apply!