workers to poland

Worker Shortage

Niedobór pracowników w Polsce bije kolejne rekordy

Jeśli jesteś kierownikiem firmy, prawdopodobnie borykasz się z problemem braku pracowników. W lutym 2022 r. rozpoczął się błyskawiczny exodus pracowników w Polsce. Do połowy maja sytuacja nie tylko nie ustabilizowała się, ale wręcz uległa dalszemu pogorszeniu. Liczba wolnych miejsc pracy w kraju wzrosła o 35%. U menedżerów ds. rekrutacji pojawia się pytanie, jak szybko znaleźć […]

More...
Worker Shortage

Poland’s Worker Shortage has Reached a New Peak

If you’re a company manager, you must be dealing with a lack of qualified workforce. In February of 2022, Poland saw a massive labour outflow. By mid-May, the situation had failed to stabilize, while the negative trend continued. The number of job openings in Poland has increased by 35%. All this poses the question of […]

More...