how to hire a refugee

David Arkless - Refugee Hire Movement

Ex ManpowerGroup Executive Will Lead Refugee Hire Movement

Ex ManpowerGroup Executive Will Lead Refugee Hire Movement David Arkless was appointed as Chairman of The Board at Joblio, a technological platform for cross-border employment. Jon Purizhansky, the CEO of Joblio, announced today that David Arkless will be the Chairman of the Board of the company. Joblio’s global platform eliminates the need for third parties, and it allows […]

More...
Worker Shortage

Niedobór pracowników w Polsce bije kolejne rekordy

Jeśli jesteś kierownikiem firmy, prawdopodobnie borykasz się z problemem braku pracowników. W lutym 2022 r. rozpoczął się błyskawiczny exodus pracowników w Polsce. Do połowy maja sytuacja nie tylko nie ustabilizowała się, ale wręcz uległa dalszemu pogorszeniu. Liczba wolnych miejsc pracy w kraju wzrosła o 35%. U menedżerów ds. rekrutacji pojawia się pytanie, jak szybko znaleźć […]

More...
Worker Shortage

Poland’s Worker Shortage has Reached a New Peak

If you’re a company manager, you must be dealing with a lack of qualified workforce. In February of 2022, Poland saw a massive labour outflow. By mid-May, the situation had failed to stabilize, while the negative trend continued. The number of job openings in Poland has increased by 35%. All this poses the question of […]

More...