კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

1. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესახებ.

როდესაც იყენებთ Joblio-ს, თქვენ გვანდობთ თქვენს პირად მონაცემებს. ჩვენ ვალდებულნი ვართ, შევინარჩუნოთ ეს ნდობა და დავიცვათ თქვენი პირადი მონაცემები. ამისათვის ჩვენ უნდა დაგეხმაროთ ჩვენი კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფის მეთოდების გაგებაში.

ამ შეტყობინებაში აღწერილია პირადი მონაცემები, რომლებსაც ვაგროვებთ; ის, თუ როგორ ვიყენებთ და ვაზიარებთ მას, და თქვენი არჩევანი ამ მონაცემებთან დაკავშირებით. ჩვენ გირჩევთ, რომ წაიკითხოთ ის კონფიდენციალურობის ზოგად მიმოხილვასთან ერთად, რომელიც ხაზს უსვამს ჩვენი კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფის მეთოდების საკვანძო მომენტებს.

გამოყენების წესებსა და cookie პოლიტიკასთან ერთად, კონფიდენციალურობის პოლიტიკა განმარტავს, თუ როგორ ვაგროვებთ (Joblio Inc.) და ვამუშავებთ თქვენს ინფორმაციას ჩვენს ვებ-გვერდზე, მობილურ აპლიკაციებსა და სხვა სერვისებზე. ჩვენ დრო და დრო გადავხედავთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, რათა დავრწმუნდეთ, რომ ის განახლებულია. თუ შევიტანთ ცვლილებებს, ჩვენ გამოვაქვეყნებთ უახლეს ვერსიას აქ. როდესაც სერიოზულ ცვლილებებს შევიტანთ, ჩვენ გაგაგებინებთ, თუ როდის მიიღებთ წვდომას ჩვენს სერვისზე მომდევნო ჯერზე, ან კომუნიკაციის სხვა საშუალებებით.

გაიგეთ მეტი:

თქვენ ბევრჯერ შეგხვდებათ ტერმინი „პირადი მონაცემები“ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში. მასში ჩვენ ვგულისხმობთ ნებისმიერ ინფორმაციას, რომელიც დაკავშირებულია თქვენთან, როგორც იდენტიფიცირებულ ინდივიდთან. მაგალითად, ის მოიცავს ისეთ ინფორმაციას , რომლითად შესაძლებელია თქვენი იდენტიფიცირება: თქვენი სახელი, საკონტაქტო ინფორმაცია, IP მისამართი, cookie ფაილები, მოწყობილობის იდენტიფიკატორები. ასევე ისეთ ინფორმაციას, რომლითაც თქვენი იდენტიფიცირება არ შეიძლება, თუმცა რომელსაც ვინახავთ ასეთ იდენტიფიკატორებთან ერთად, მაგალითად: როგორ იყენებთ ჩვენს სერვისებს, ქვეყანა, რომელშიც იმყოფებით სერვისის გამოყენების დროს.

ჩვენ მხოლოდ ჩვენი სახელით ვსაუბრობთ, ამიტომაც კონფიდენციალურობის პოლიტიკა არ მოიცავს თქვენი ინფორმაციის შეგროვებასა ან გამოყენებას ნებისმიერი სხვა დამსაქმებელი კომპანიის მიერ ( ვუწოდოთ მათ „დამსაქმებლები“), რომლებსაც წარმოვადგენთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ როდესაც კონკრეტულ სამუშაოზე შეგაქვთ განაცხადი, თქვენს ინფორმაციას ისინი დაამუშავებენ მათი კონფიდენციალურობის პოლიტიკისა და წესებისა და პირობების შესაბამისად. თუმცა, არ ინერვიულოთ, ჩვენ ყოველთვის ვიპოვით პარტნიორებს, რომლებიც ასევე დაიცავენ პირად მონაცემებს.

როგორ შეგატყობინებთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ცვლილებების შესახებ?

ამის შესახებ ჩვენ შეგატყობინებთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ცვლილებების შეტანამდე და მოგცემთ შესაძლებლობას, გადახედოთ შეცვლილ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას მანამ, სანამ განაგრძობთ ჩვენი პროდუქტის გამოყენებას.

2. რატომ და როგორ ვიყენებთ თქვენს პირად მონაცემებს?

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს ინფორმაციას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვენ თანხმობა მოგვეცით, როდესაც ეს აუცილებელია თქვენ მიერ მოთხოვნილი სერვისის მიწოდებისთვის, როდესაც ეს აუცილებელია სამართლებრივი უფლებებისა ან ვალდებულებების შესრულებისა და დაცვისთვის, ან ჩვეულებრივი ბიზნეს-მიზნებისთვის, რომლებიც აღნიშნულია ამ პოლიტიკაში.

(დამატებითი სექცია აქ+

როგორ ვიყენებთ პირად მონაცემებს ხელშეკრულებების შესრულებისთვის.

- ჩვენი სერვისების ხელმისაწვდომობისა და თქვენ მიერ მათი გამოყენების უზრუნველყოფა თქვენს კონკრეტულ მოწყობილობაზე, მაგალითად: თქვენთვის ინფორმაციის ჩვენების მეთოდის შეცვლის გზით თქვენი მოწყობილობის ტიპის მიხედვით;

- შედეგების ჩამოყალიბება თქვენი საძიებო მოთხოვნის საპასუხოდ, მაგალითად: თქვენთვის იმ ვაკანსიებისა და სამუშაოს ვარიანტების შემოთავაზება, რომლებიც ყველაზე კარგად შეესაბამება თქვენს მოთხოვნებს;

- თქვენთან დაკავშირება წერილების, შეტყობინებებისა ან გაფრთხილებების მეშვეობით, რომლებიც აუცილებელია მოთხოვნილი სერვისების მიწოდებისთვის, მაგალითად: ელექტრონული წერილები სამუშაოს დადასტურებით ან სხვა მნიშვნელოვანი წერილები, როგორიცაა შეტყობინებები ჩვენს სერვისებში, კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში, Cookie პოლიტიკასა და გამოყენების პირობებში შეტანილი ცვლილებებისა ან განახლებების შესახებ;

- თქვენ მიერ გამოგზავნილ წერილებზე პასუხი, მაგალითად მომხმარებელთა დახმარების ცენტრისა ან სოციალური მედიის მეშვეობით;

- მიმოხილვების, გამოსახულებებისა ან ნებისმიერი სხვა კონტენტისა ან მედიის ჩვენება, რომლებიც თქვენ გაუგზავნეთ Joblio-ს ან ატვირთეთ Joblio-ს სერვისებზე (ვუწოდოთ მათ „მომხმარებლის კონტენტი“), ასევე ამ კონტენტის მართვისა და წაშლისთვის საჭირო ინსტრუმენტების უზრუნველყოფა; და

- თუ ჩვენთან შექმენით ანგარიში, მისი შენახვა და მართვა, ასევე მისი აქტუალურობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

ჩვენი სერვისების გაუმჯობესებისა და ოპტიმიზაციისთვის, ასევე ჩვენი კანონიერი ინტერესების სხვაგვარად დაცვისა და ხელშეწყობისთვის. ეს საკმაოდ სერიოზულ მიზეზებს მოიცავს , როგორიცაა თაღლითობის პრევენცია და უსაფრთხოება, თუმცა ასევე პროდუქტის გაუმჯობესებას, რათა ბევრად უკეთესი გავხადოთ Joblio ჩვენი კლიენტებისთვის.

ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესები.

- უსაფრთხოებისა და თაღლითობის პრევენციის მიზნით, მაგალითად: თქვენი IP მისამართის შენახვა იმის აღსანიშნავად, თუ საიდან იყო გაგზავნილი მოთხოვნა, ან ჩვენი სერვისების დაცვისთვის ჩვენი API-ების უკანონო გამოყენებისა ან ავტომატური პროგრამული აგენტებისგან;

- მომხმარებელთა სერვისებისა ან დამხმარე სერვისების უზრუნველყოფა ნებისმიერ კითხვასთან დაკავშირებით, რომელიც გაგიჩნდებათ, ან ნებისმიერ პრობლემასთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ჩვენი სერვისების გამოყენების დროს;

- იმის გააზრება და შეფასება, თუ როგორ, როდის და რატომ იყენებენ ადამიანები Joblio-ს, ჩვენი სერვისების მიწოდების, შეფასების, გაუმჯობესებისა და მიწოდების ოპტიმიზაციის მიზნით. მაგალითად:

ა) მომხმარებელთა რიცხვის მონიტორინგი, რომლებიც....;

ბ) ერთიან დონეზე იმის გაანალიზება, თუ მომხმარებელთა რომელი განსხვავებული ჯგუფები შესაძლოა ათვალიერებენ, აწკაპუნებენ ღილაკებზე ჩვენი სერვისის ფარგლებში, რათა უკეთ გავიგოთ, თუ რომელი თვისებები და ფუნქციები სხვებზე უფრო პოპულარული და სასარგებლოა;

გ) მომხმარებლის ნებისმიერი კონტენტის გადახედვა და შეზღუდვა, რომელიც იტვირთება Joblio-ს სერვისებზე;

A/B ტესტების ჩატარება, რომლებიც აჩვენებს ჩვენი სერვისის ალტერნატიულ ვერსიებს მომხმარებელთა სხვადასხვა ჯგუფისთვის, რათა შეფასდეს ასეთი ცვლილებების დადებითი და უარყოფითი გავლენა ჩვენს მომხმარებლებზე ჩვენი სერვისის გამოყენებისას. მაგალითად, შეგვიძლია შევცვალოთ ღილაკის ამობურცულობა, მისი ფერი ან მდებარეობა სხვადასხვა მომხმარებლისთვის, რომლებიც ეწვევიან ჩვენს საიტს, რათა მათ დაგვეხმარონ, გავიგოთ, თუ როგორ გავხადოთ ჩვენი სერვისი გამოყენებისთვის უფრო მარტივი ან როგორ მივიქციოთ უფრო ეფექტურად მომხმარებელთა ყურადღება ყველაზე აქტუალური და მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიმართ; და

დ) ჩვენი კომუნიკაციის საშუალებების ეფექტურობის გაზომვა იმის აღნიშვნისა და ანალიზის მეშვეობით, იყო თუ არა ჩვენ მიერ მომხმარებლებისთვის გაგზავნილი წერილები გახსნილი.

- ჩვენი სერვისების გამოყენების გამოცდილების პერსონალიზაცია, რათა დავრწმუნდეთ, რომ Joblio-სთან ერთად თქვენი მუშაობის გამოცდილება მაქსიმალურად სასარგებლო, ეფექტური და აქტუალურია. მაგალითად:

ა) ჩვენ გამოვიყენებთ cookie ფაილებს, რომ დავიმახსოვროთ თქვენ მიერ არჩეული ენა და ვალუტა, ასევე შესაძლოა, პერსონალიზებული გავხადოთ თქვენი გამოცდილება იმ გარკვეული ინფორმაციისა ან სამუშაოს ვარიანტების ხაზგასმითა და რეკომენდაციის მიცემით, რომლებიც, ჩვენი აზრით, თქვენთვის აქტუალურია, Joblio-ზე ძიების ისტორიისა და ჩვენი სერვისების გამოყენების მიხედვით;

ბ) თუ გვთხოვეთ, გამოგიგზავნოთ საინფორმაციო წერილები ან სხვა სარეკლამო შეტყობინებები, ჩვენ შეგვიძლია მათი დროისა და შინაარსის ადაპტირება, რათა ავსახოთ ის, თუ რაც, ჩვენი აზრით, თქვენთვის ყველაზე საინტერესო იქნება. მაგალითად, იმ ფაქტის გამოყენება, რომ ბოლო დროს ეძებდით სამუშაოს პოლონეთში იმისათვის, რომ გკითხოთ, გსურთ თუ არა ასევე სამუშაოს მოძებნა გდანსკში;

გ) ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ინფორმაცია თქვენი ადგილმდებარეობის შესახებ, რათა მოგაწოდოთ ინფორმაცია Joblio- ს უახლოესი ოფისის თაობაზე;

დ) თქვენთვის აქტუალური რეკლამების ჩვენება ჩვენი ან სხვა სერვისების შესახებ, რომლებიც, ჩვენი აზრით, თქვენთვის შეიძლება საინტერესო იყოს.

ე) თქვენი გამოცდილების პერსონალიზაცია მოიცავს თქვენი პროფილისა და აქტიურობის გრაფიკის შექმნას ჩვენს სერვისებზე. თუმცა, ჩვენ ყურადღებით ვაკვირდებით, რომ ჩვენი აქტიურობა არ მოიცავდეს პროფილირებას ან გადაწყვეტილების ავტომატურ მიღებას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს თქვენთვის რომელიმე იურიდიული ან სხვა მნიშვნელოვანი შედეგი.

ვ) ჩვენ შეგვიძლია თქვენი მონაცემების გამოყენება მექანიზმის ალგორითმების შესასწავლად, რომლებიც დაგვეხმარება, რომ სერვისები პერსონალიზებული გავხადოთ. ამ მიზნებისთვის ჩვენ არ გამოვიყენებთ პირდაპირ იდენტიფიცირებულ ინფორმაციას, როგორიცაა საკონტაქტო ინფორმაცია.

- სტრატეგიული ბიზნეს-გადაწყვეტილებების შესახებ შეტყობინება ანონიმური მონაცემების ერთიანი მონაცემთა კრებულის შექმნით, რაც გვაძლევს საშუალებას, მივიღოთ სასარგებლო ინფორმაცია შრომის ბაზარზე მოდელებისა და ტრენდების შესახებ.

- თქვენთან დაკავშირება, რომ მიიღოთ მონაწილეობა ბაზრის ნამდვილ კვლევაში.

როდესაც ვამუშავებთ თქვენს პირად მონაცემებს კანონიერი ინტერესის საფუძველზე, ჩვენ ამას მხოლოდ იმ შემთხვევაში გავაკეთებთ, თუ ეს დამუშავება რელევანტურია, ადეკვატური და შემოიფარგლება იმით, რაც საჭიროა იმ მიზნისთვის, რომლისთვისაც ის იყო შეგროვებული. და, რა თქმა, ჩვენ ყოველთვის ვაკვირდებით, რომ ჩვენი კანონიერი ინტერესები არ ახდენდეს უსამართლო გავლენას თქვენს უფლებებსა და თავისუფლებებზე.

როდის ვიღებთ თქვენს თანხმობას.

ჩვენ ვიღებთ თქვენს თანხმობას ისეთი მიზნებისთვის, როგორიცაა:

- თქვენთვის წერილების გაგზავნა თქვენ მიერ მოთხოვნილი სერვისებისთვის, როგორიცაა ახალი ვაკანსიების შესახებ შეტყობინებები;

- თქვენთვის პირდაპირი სარეკლამო შეტყობინებების გაგზავნა ელ.ფოსტის, push-შეტყობინებებისა ან სხვა საშუალებების მეშვეობით, თუ ამაზე თანხმობა მოგვეცით;

- გარკვეული cookie ფაილების შენახვა თქვენს მოწყობილობაზე, თუ ამის გაკეთება თანხმობას ითხოვს; და

- თქვენ მიერ ჩვენთვის მოცემული უკუკავშირის აღნიშვნა და შეფასება, როდესაც თანახმა ხართ მომხმარებელთა ინდივიდუალურ ტესტირებაში მონაწილეობის მიღებაზე.

თუ თქვენს პირად მონაცემებს მხოლოდ თქვენი თანხმობის საფუძველზე ვამუშავებთ, ამ თანხმობის გაუქმება შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს ან იმ ფუნქციის გამოყენებით, რომელიც გათვალისწინებულია შესაბამის პროდუქტში, ან ჩვენთან დაკავშირების მეშვეობით.

როდის არის აუცილებელი ჩვენი კანონიერი უფლებებისა და ვალდებულებების შესრულება და დაცვა

ჩვენ შეიძლება დაგვჭირდეს თქვენი ინფორმაციის შენახვა ან გამოყენება მოთხოვნის უფლებებთან დაკავშირებით ან სამართლებრივი, რეგულაციური და აუდიტის ნორმების დაცვის მიზნით. მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია შევინახოთ ინფორმაცია, თუ ამას კანონი მოითხოვს, ან თუ იძულებული გავხდით, გავაკეთოთ ეს სასამართლოსა ან მმართველი ორგანოს განკარგულებით. ასევე, როდესაც იყენებთ ნებისმიერ შესაბამის კანონიერ უფლებას, რომელიც გაქვთ, რომ მიიღოთ წვდომა, შეცვალოთ ან წაშალოთ თქვენი პირადი მონაცემები, ჩვენ შეგვიძლია მოგთხოვოთ იდენტიფიკაცია და დამადასტურებელი საბუთები თქვენი ვინაობის დადასტურების მიზნით.

3. რომელ პირად მონაცემებს ვაგროვებთ?

ინფორმაცია ყველას შესახებ, ვინც ჩვენი სერვისით სარგებლობს, იქნება შეგროვებული, შენახული და დამუშავებული. თუმცა, ჩვენ არ ვაგროვებთ იმაზე მეტ ინფორმაციას, ვიდრე გვჭირდება.

გაიგეთ მეტი (+)

ჩვენ ვერ დაგეხმარებით საოცნებო სამუშაოს მოძებნაში ინფორმაციის გარეშე. ამიტომ, როდესაც იყენებთ ჩვენს სერვისს, ჩვენ უნდა შევაგროვოთ, შევინახოთ და გადავცეთ გარკვეული პირადი მონაცემები და მოვითხოვოთ თქვენი თანხმობა ამაზე ამ პოლიტიკის შესაბამისად. ჩვენ ინფორმაციას სამი გზით ვაგროვებთ:

თქვენ გვაძლევთ მას ნებაყოფლობით.

ინფორმაცია, რომელსაც მოგვაწოდებთ, შეიძლება სამუშაოს მოძებნისათვის თქვენთვის საჭირო პირად მონაცემებს შეიცავდეს, მაგალითად: სახელს, გვარს, საკონტაქტო ინფორმაციას და ა.შ. ასევე, ის შეიძლება შეიცავდეს კონტენტს, როგორიცაა მიმოხილვები, ან სხვა კლიენტებთან ინფორმაციის გაზიარებას, სხვებთან მიმოწერას. რაც ყველაზე მთავარია, ყოველთვის თქვენზეა დამოკიდებული, მოგვაწოდებთ თუ არა ასეთ ინფორმაციას.

ჩვენ ავტომატურად ვამუშავებთ ან ვაგროვებთ მას.

ჩვენ ავტომატურად ვამუშავებთ ან ვაგროვებთ ზოგიერთ ინფორმაციას თქვენი კომპიუტერიდან ან მოწყობილობიდან, როდესაც თქვენ სარგებლობთ ჩვენი მომსახურებით. მაგალითად, IP მისამართს, მოწყობილობისა და ბრაუზერის შესახებ ინფორმაციას, რომელსაც იყენებთ ჩვენს სერვისზე წვდომისთვის, ვებ-გვერდის URL-მისამართს, რომლითაც შედიხართ მასზე. ასევე, ეს მოიცავს ინფორმაციას სამუშაოზე განაცხადის შესახებ, რომელიც განახორციელეთ Joblio-ს მეშვეობით. ჩვენ ასევე შეიძლება ვიცოდეთ თქვენი ადგილმდებარეობა თქვენი მობილურიდან ან IP მისამართიდან. ეს გვეხმარება ჩვენ, გავაუმჯობესოთ თქვენი გამოცდილება, და დავრწმუნდეთ, რომ მიიღებთ თქვენთვის ყველაზე აქტუალურ კონტენტს.

ჩვენი სერვისი არ არის განსაზღვრული პირებისთვის, რომელთაც 18 წელი არ შეუსრულდათ, და არავინ, ვისაც ჯერ არ შეუსრულდა 18 წელი, არ უნდა მოგვაწოდოს ნებისმიერი სახის ინფორმაცია ჩვენს სერვისზე ან მისი მეშვეობით. ჩვენ განზრახ არ ვაგროვებთ ინფორმაციას პირებისგან, რომელთაც ჯერ არ შეუსრულდათ 18 წელი, და წავშლით ასეთ ინფორმაციას, თუ გავიგებთ, რომ შევაგროვეთ ან მივიღეთ ის.

იმის მიხედვით, თუ როგორ იყენებთ ჩვენს სერვისს, ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ ან დავამუშაოთ პირადი მონაცემების შემდეგი კატეგორიები სამი განსხვავებული გზით, რომლებიც ზემოთ არის აღწერილი.

 • საკონტაქტო ინფორმაცია:
 • როგორიცაა თქვენი სახელი, მისამართი, ელ.ფოსტა, ტელეფონის ნომერი და სხვა მსგავსი ინფორმაცია.
 1. საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია:
 2. პასპორტის ასლი ან პირადობის დამადასტურებელი სხვა საბუთი, რომელიც შეიცავს ისეთ ინფორმაციას, როგორიცაა სახელი, მისამართი, სქესი, ეროვნება და დაბადების თარიღი.
 • განათლება, გამოცდილება და ინფორმაცია სამუშაოს შესახებ:
 • როგორიცაა განათლება, სამუშაო გამოცდილება და მუშაობის ისტორია.
 • დემოგრაფიული სახის ინფორმაცია:
 • თქვენი ასაკი, სქესი, ადგილმდებარეობა, ძირითადი ენა, როდესაც იყენებთ ჩვენი სერვისი გამოყენებისას.
 • მოწყობილობისა და ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორმაცია:
 • ზოგადი ინფორმაცია თქვენი მოწყობილობიდან, როგორიცაა IP მისამართი, თქვენი მოწყობილობის ტიპი, მოდელი და ოპერატიული სისტემა;
 • კონკრეტული ადგილმდებარეობის შესახებ მონაცემები GPS მონაცემების საფუძველზე თქვენი მობილური მოწყობილობიდან (როდესაც თქვენ გვაძლევთ წვდომას ამ ინფორმაციაზე თქვენი მოწყობილობის პარამეტრების მეშვეობით; და
 • არაკონკრეტული ადგილმდებარეობა IP მისამართის საფუძველზე.
 • გამოყენებისა და პროფილირების შესახებ ინფორმაცია:
 • Joblio-ზე ძიების ისტორია და სამუშაო უპირატესობები;
 • როგორ ურთიერთქმედებთ ჩვენს სერვისებთან, რაც მოიცავს დროს, რომელიც გაატარეთ ჩვენს საიტზე და/ან აპლიკაციაში, და გვერდებს, თვისებებსა და ფუნქციებს, რომლებზეც გაქვთ წვდომა.
 • ინფორმაცია უპირატესობების შესახებ:
 • არჩეული უპირატესობები, რომლებიც დაკავშირებულია Joblio-ს ანგარიშთან, რაც მოიცავს კონკრეტულ თანხმობას, რომელიც მოგვეცით ან არ მოგვეცით, ელ.ფოსტას და push შეტყობინებების უპირატესობებს და cookie ფაილებს, რომლებიც შეიცავს რეკლამის უპირატესობებს.
 • კომუნიკაციის საშუალებების შესახებ ინფორმაცია:
 • ёმოიცავს კომუნიკაციის საშუალებებს, რომლებსაც თქვენგან ვიღებთ, როგორიცაა უკუკავშირი, დახმარების მოთხოვნები, ასევე მოთხოვნები ელ.ფოსტისა და კომუნიკაციის სხვა ელექტრონული მეთოდების მეშვეობით, როგორიცაა ონლაინ მიმოწერა, სწრაფი შეტყობინებები ან სოციალური მედია; და
 • მეტამონაცემები, რომლებიც დაკავშირებულია კომუნიკაციის იმ საშუალებებთან, როგორიცაა დრო და თარიღი.
 • მომხმარებლის მიერ შექმილი და მიწოდებული კონტენტი:
 • კონტენტი, რომელსაც თქვენ ტვირთავთ ჩვენს სერვისზე, როგორიცაა კომენტარები, სურათები, ვიდეოები, რეკომენდაციები, უპირატესობები, მიმოხილვები და მეტამონაცემები, როგორიცაა ამ კონტენტთან დაკავშირებული დრო და თარიღი; და
 • ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც გვიგზავნით ჩვენთან ნებისმიერი მიმოწერის დროს, როგორიცაა ხელმოწერები, სურათები, მოსაზრებები და, როდესაც შეგაქვთ განაცხადი სამუშაოზე Joblio-ს მეშვეობით, მუშაობის ისტორია, ხელფასი და სხვა მსგავსი ინფორმაცია.
 • სოციალური მედიის შესახებ ინფორმაცია:
 • ჩვენ ავტომატურად ვაგროვებთ ელ.ფოსტის მისამართის შესახებ ინფორმაციას მესამე მხარის სოციალური მედიის პლატფორმისგან, რომლის მეშვეობითაც შედიხართ Joblio-ში.

4. რამდენი ხნის განმავლობაში ვინახავთ თქვენს პირად მონაცემებს?

ჩვენ ვინახავთ თქვენს მონაცემებს მხოლოდ იმდენ ხანს, რამდენიც გვჭირდება, ან ვალდებულნი ვართ კანონიერი მიზეზებით. შემდგომ ჩვენ ვშლით მას ან ანონიმურს ვხდით, რათა თქვენი იდენტიფიცირება შეუძლებელი იყოს. ჩვენ სხვადასხვანაირად ვიყენებთ მონაცემებს, რაც დამოკიდებულია იმაზე, თუ რისთვის ვინახავთ მას, თუმცა შეგიძლიათ გვთხოვოთ, რომ ნებისმიერ დროს წავშალოთ თქვენი პირადი მონაცემები.

გაიგეთ მეტი

ჩვენ ვინახავთ თქვენს პირად მონაცემებს მხოლოდ იმდენ ხანს, რამდენიც გვჭირდება. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რატომ იყო ის შეგროვებული, ან თუ გვაქვს ამის გაკეთების მუდმივი სამართლებრივი საფუძველი (მაგალითად, ჩვენ შორის ხელშეკრულების შესრულებისთვის, თქვენ მიერ მოთხოვნილი სერვისის მიწოდებისთვის ან ჩვენი კანონიერი ინტერესისთვის). დარწმუნებული იყავით, რომ თუ აღარ გვაქვს თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავების მიზეზი ან სამართლებრივი მოთხოვნა, ჩვენ წავშლით მას ან შევინახავთ ისე, რომ თქვენი იდენტიფიცირება შეუძლებელი იყოს.

ჩვენ გვაქვს შენახვის სხვადასხვა პოლიტიკა პირადი მონაცემების სხვადასხვა ტიპისთვის, შემდეგის გათვალისწინებით:

 • პირადი მონაცემების შეგროვების მიზანი;
 • რამდენი ხანი დასჭირდება ამ მიზნის შესრულებას; და
 • პირადი მონაცემების შენახვის ნებისმიერი კონკრეტული მიზეზი ან მთავარი სამართლებრივი მოთხოვნა დროის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში.

ასევე, თუ ჩვენთან გაქვთ შექმნილი ანგარიში, ჩვენ შევინახავთ პირად მონაცემებს, როგორიცაა ელ.ფოსტის მისამართი, სახელი და სხვა ინფორმაცია, რათა შეხვიდეთ და გქონდეთ წვდომა ჩვენს სერვისზე მანამ, სანამ გაქვთ ანგარიში. ჩვენ შეგვიძლია შევინახოთ სხვა სახის ინფორმაცია განუსაზღვრელი დროით, მაგალითად IP-მისამართთან დაკავშირებულ საიტზე აქტიურობის შესახებ, რომელსაც ვიყენებთ იმისთვის, რომ უკეთ გვესმოდეს ჩვენი კლიენტების, გავაუმჯობესოთ ჩვენი პროდუქტი და მომსახურება და დავიცვათ ჩვენი ბიზნეს-ინტერესები.

ჩვენ ასევე შეგვიძლია წავშალოთ მომხმარებლის კონტენტი, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს პირად მონაცემებს, სერვისის პირობებისა და საზოგადოების პრინციპების შესაბამისად.

მიუხედავად შენახვის ხანგრძლივობის პერიოდისა, შეგიძლიათ გვთხოვოთ, რომ წავშალოთ თქვენი პირადი მონაცემები გარკვეულ შემთხვევებში. გაიგეთ მეტი იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მართოთ თქვენი პირადი მონაცემები კონფიდენციალურობის პოლიტიკის „თქვენი შესაძლებლობებისა და უფლებების“ განყოფილებაში.

5. როდის გადავცემთ თქვენს ინფორმაციას მესამე მხარეებს და როდის აგროვებენ ისინი მას?

ჩვენ გადავცემთ თქვენს ინფორმაციას მხოლოდ მაშინ, როდესაც თქვენ ამას გვთხოვთ, როდესაც ეს აუცილებელია ბიზნესისთვის და თქვენთვის სერვისის მიწოდებისთვის, ან როდესაც ეს აუცილებელია სამართლებრივი მიზეზებით. კომპანიები, რომელთაც მიმართავთ Joblio-ს მეშვეობით, შეაგროვებენ თქვენს მონაცემებს თავიანთი პოლიტიკის შესაბამისად. ზოგჯერ კომპანიებმა, რომლებიც ათავსებენ რეკლამას ჩვენი სერვისის მეშვეობით, ასევე შეიძლება შეაგროვონ თქვენი ინფორმაცია ( იხილეთ განყოფილება: „ვიყენებთ თუ არა cookie ფაილებს ან სხვა მსგავს ტექნოლოგიებს“). და ბოლოს, კომპანიები, რომლებიც გვეხმარებიან ჩვენი სერვისის მიწოდებაში, ასევე შეაგროვებენ და გამოიყენებენ თქვენს მონაცემებს ჩვენი სახელით.

მაგალითად, ჩვენ ვიყენებთ monday.com -ს ჩვენი სერვისისა და პროდუქტების განთავსებისა და მართვისთვის. შეგიძლიათ, იპოვოთ მათი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა https://monday.com/lang/ru/trustcenter/privacy

გაიგეთ მეტი

პირადი მონაცემების გადაცემა მესამე მხარეებისთვის, რომლებიც ამუშავებენ მათ მხოლოდ ჩვენი მითითებების საფუძველზე.

ჩვენ გადავცემთ ინფორმაციას ჩვენი მომხმარებლების შესახებ შერჩეული მესამე მხარეებისთვის, რომლებიც ბევრი სხვადასხვა სახის სერვისებს გვაწვდიან, რაც ხელს უწყობს ჩვენი მომსახურების მიწოდებას (ვუწოდოთ მათ „მესამე მხარის დამამუშავებლები“). ეს მესამე მხარის დამამუშავებლები ვარირებენ დამსაქმებელთა და ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მიმწოდებლებისგან კლიენტთა მომსახურებისა და აუტენტიფიკაციის ინსტრუმენტებამდე. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ნებისმიერი მესამე მხარის დამამუშავებელი, რომელიც ჩვენი სახელით ამუშავებს ინფორმაციას, ეს განახორციელოს სახელშეკრულებო პირობების შესაბამისად, რომლებიც ითხოვს, რომ ინფორმაცია შენახულ იქნას უსაფრთხოდ, დამუშავდეს მონაცემთა დაცვის კანონის თანახმად, და გამოყენებულ იქნას მხოლოდ ჩვენი მითითებების მიხედვით, და არა ამ მესამე მხარის დამამუშავებლის საკუთარი მიზნებისთვის (თუ ამაზე მკაფიო თანხმობა არ მიეცით მათ).

მესამე მხარის დამამუშავებლები შეიძლება მდებარეობდნენ იმ ქვეყნის გარეთ, რომელშიც თქვენ იმყოფებით, და დაამუშაონ თქვენი ინფორმაცია. იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ მიერ მესამე მხარის დამამუშავებლის გამოყენება მოიცავს პირადი მონაცემების გადაცემას ევროპიდან იმ ადგილას, რომელიც ევროპის ეკონომიკური ზონის გარეთ მდებარეობს, ჩვენ შესაბამის ზომებს მივიღებთ, რათა უზრუნველვყოთ პირადი მონაცემების სათანადო დაცვა იმ ადგილზე, ძირითად ევროპული კომისიის მიერ დამტკიცებული სტანდარტული სახელშეკრულებო დებულებების გამოყენების გზით, უსაფრთხოების სანდო შემოწმებასთან ერთად.

მესამე მხარეების დამამუშავებლების ტიპები, რომელთაც შეიძლება გადავცეთ თქვენი პირადი მონაცემები, მოიცავს:

 • დამსაქმებლებს, რომლებიც იღებენ სამუშაოზე განაცხადებს;
 • ელ.ფოსტის მართვისა და განაწილების ინსტრუმენტების მიმწოდებლებს- მაგალითად, თუ დარეგისტრირდით Joblio-სგან წერილების ან სხვა სარეკლამო შეტყობინებების მიღებაზე, ჩვენ ვხელმძღვანელობთ მათი თქვენთვის მიწოდებას მესამე მხარის ელ.ფოსტის განაწილების ინსტრუმენტის გამოყენებით;
 • უსაფრთხოებისა და თაღლითობის პრევენციის სერვისის მიმწოდებლებს- მაგალითად, ჩვენ ვიყენებთ ამ მიმწოდებლებს, რომ ამოვიცნოთ ავტომატიზებული პროგრამული აგენტები, რომლებმაც შეიძლება დაარღვიონ ჩვენი სერვისის მუშაობა ან იმისთვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ჩვენი API-ების ბოროტად გამოყენება;
 • მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის პროგრამული სერვისების მიმწოდებლებს, რომლებიც გვაძლევენ საშუალებას, რომ ეფექტურად გავაკონტროლოთ და ოპტიმალური გავხადოთ ჩვენი სერვისის მიწოდება;
 • მონიტორინგის ინსტრუმენტების მიმწოდებლებს, რომლებსაც ვიყენებთ შემთხვევების თვალყურის დევნისთვის;
 • პროგრამული პლატფორმების მიმწოდებლებს, რომლებიც გვეხმარებიან კომუნიკაციასა და თქვენთვის მომხმარებელთა მხარდაჭერის სერვისის უზრუნველყოფაში- მაგალითად, ჩვენ განვაგებთ და ვპასუხობთ ნებისმიერ შეტყობინებას, რომელსაც გვიგზავნით ჩვენი დახმარების ცენტრის მეშვეობით, მესამე მხარის კომუნიკაციის მართვის ინსტრუმენტების გამოყენებით;
 • ონლაინ ფარული შენახვის სერვისის მიმწოდებლებსა და სხვა მნიშვნელოვან IT მხარდაჭერის სერვისებს.

მესამე მხარეებისთვის თქვენი ინფორმაციის გადაცემა, ან მათთვის მისი შეგროვების უფლების მიცემა დამუშავების მიზნით ჩვენს კონტროლს არ ექვემდებარება

თუ დამსაქმებელთან შეიტანეთ განაცხადი სამუშაოს შესახებ ჩვენი პლატფორმიდან, ნებისმიერი პირადი ინფორმაცია, რომელსაც გვიგზავნით ამ პროცესის განმავლობაში, გადაეცემა შესაბამის დამსაქმებელს და/ან მესამე მხარეს, რომელიც ხელშეკრულების მიხედვით ვალდებულია, მოგაწოდოთ სერვისი თავისი სახელით, რათა უზრუნველყოს განაცხადის დამუშავება.

ჩვენ ასევე შეგვიძლია გადავცეთ პირადი მონაცემები დამსაქმებელს, მისი ან ჩვენი, თაღლითობის აღმოჩენისა და სტანდარტული დადასტურების მიზნით.

იმისათვის რომ თავიდან ავიცილოთ და აღმოვაჩინოთ თაღლითობა, ჩვენ შეგვიძლია გადავცეთ ინფორმაცია თქვენ შესახებ თაღლითობის პრევენციის სერვისის მიმწოდებლებს, რომლებთანაც ჩვენ ვთანამშრომლობთ („თაღლითობის პრევენციის მიმწოდებლები“).

დამსაქმებლები და თაღლითობის პრევენციის მიმწოდებლები შეიძლება მდებარეობდნენ ან დაამუშაონ თქვენი ინფორმაცია იმ ქვეყნის გარეთ, რომელშიც თქვენ იმყოფებით. ამ ქვეყნებში არსებულმა რეგულაციებმა შეიძლება ვერ უზრუნველყონ პირადი მონაცემების იმავე დონეზე დაცვა, როგორც ჩვენს ქვეყანაში არსებულმა რეგულაციებმა.

ჩვენ გადავცემთ პირად მონაცემებს მესამე მხარეებს, თუ ამის უფლება მოგვეცით.

საჯაროდ მისაწვდომი პირადი მონაცემები, რომელსაც მომხმარებლის კონტენტი მოიცავს, როგორიცაა თქვენი სახელი, მიმოხილვებისა და პოსტების შინაარსი და გარეგნობა, შეიძლება გადაეცეს და/ან ხელმისაწვდომი გახდეს ზედმიწევნით შერჩეული მესამე მხარეებისთვის, რომლებთანაც გვაქვს სახელშეკრულებო ურთიერთობა, ამ კონტენტის მათი მსგავსი სერვისებისთვის ჩვენების მიზნით.

ჩვენ შეგვიძლია გავაზიაროთ და/ან ხელმისაწვდომი გავხადოთ საზოგადოებისთვის ღია თქვენი პირადი მონაცემები, როგორიცაა თქვენი სახელი, პროფილის სურათი, მიმოხილვები, ზედმიწევნით შერჩეული მესამე მხარეებისთვის, რომლებთანაც გვაქვს სახელშეკრულებო ურთიერთობა.

გაიგეთ მეტი იმის შესახებ, თუ როგორ შეგიძლიათ მართოთ თქვენი პირადი მონაცემები, როდესაც ის ამ სახით არის გადაცემული, კონფიდენციალურობის პოლიტიკის „თქვენი შესაძლებლობებისა და უფლებების“ განყოფილებაში.

მესამე მხარეებმა, როგორებიცაა რეკლამის დამკვეთები, სარეკლამო ქსელები და პარტნიორები (ქვემოთ იხილეთ განყოფილება „როგორ ვათავსებთ რეკლამას“), ასევე შეიძლება თქვენგან შეაგროვონ გარკვეული სახის ინფორმაცია, cookie ფაილებისა და მსგავსი ტექნოლოგიების გამოყენებით. მაგალითად, თქვენი IP მისამართი და თქვენს აქტიურობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, როგორიცაა თქვენ მიერ განხორციელებული ძიება ან გვერდები, რომლებიც დაათვალიერეთ Joblio-ზე, შეიძლება შეგროვებულ იქნას და გადაეცეს ამ მესამე მხარეებს, რათა მათ შეძლონ თქვენთვის აქტუალური რეკლამის უზრუნველყოფა ინტერნეტში. ამ გზით შეგროვებული ინფორმაცია არასდროს არ მოიცავს თქვენს სახელს, საკონტაქტო ან სხვა სახის ინფორმაციას, რომლითაც იქნება შესაძლებელი თქვენი იდენტიფიცირება ონლაინ სივრცის გარეთ. შეგიძლიათ, გაიგოთ მეტი Joblio-ში რეკლამის შესახებ, მაგალითად, როგორ თქვათ უარი გარკვეული სახის რეკლამებზე კონფიდენციალურობის პოლიტიკის განყოფილებაში „როგორ ვათავსებთ რეკლამას“ და ჩვენი Cookie პოლიტიკაშიც.

ინფორმაციის გამჟღავნება იურიდიული და სხვა მიზეზებით

ჩვენ შეგვიძლია გავამჟღავნოთ თქვენი ინფორმაცია, როდესაც ეს აუცილებელია ჩვენი სერვისის გამოყენების წესებისა და სხვა შეთანხმებების უზრუნველყოფისთვის, ან გავუმჟღავნოთ ის პოტენციურ ან საბოლოო მყიდველს, თუ თავად Joblio (ან ჩვენი ბიზნესის ნაწილი) გაიყიდება. ჩვენ ასევე შეგვიძლია გავამჟღავნოთ თქვენი ინფორმაცია, თუ ეს აუცილებელია უკანონო ან სავარაუდოდ უკანანო საქმიანობის (მათ შორის თაღლითობის) თავიდან აცილების, აღმოჩენისა და სამართლებრივი დევნის ან სხვა ზიანის თავიდან აცილების მიზნით, ან თუ ეს აუცილებელია იურიდიულად სავალდებულო მოთხოვნების საპასუხოდ, ჩვენ წინააღმდეგ სამართლებრივი საქმისა ან ჩვენი უფლებებისა და მოთხოვნების უზრუნველყოფისთვის.

6. როგორ ვიცავთ თქვენი პირადი მონაცემების უსაფრთხოებას?

თქვენი მონაცემები უსაფრთხოდ შენახულია მონაცემეთა ცენტრებში მსოფლიოს მასშტაბით- ზუსტი ადგილმდებარეობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ სად იმყოფებით Joblio-ს გამოყენების დროს. თქვენი მონაცემები დამუშავდება მხოლოდ იმ მიმწოდებლების მიერ, ვინც უზრუნვცელყოფს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესაბამის უსაფრთხოების გარანტიებს მათ მიერ დამუშავებული ინფორმაციის მიმართ. ზოგჯერ თქვენი მონაცემები შეიძლება იყოს შენახული ჩვენგან განსხვავებული უსაფრთხოების დონის მქონე ქვეყნებში, თუმცა ჩვენ ყოველთვის ვაკვირდებით იმას, რომ მათი სტანდარტები ჩვენსას შეესაბამებოდეს.

ჩვენ მივიღეთ უსაფრთხოების ზომები, რათა თავიდან ავიცილოთ თქვენი პირადი მონაცემების შემთხვევით დაკარგვა, გამოყენება, შეცვლა, გამჟღავნება ან მათზე წვდომა ავტორიზაციის გარეშე. ჩვენ ასევე ვაძლევთ თქვენს პირად მონაცემებზე წვდომის საშუალებას მხოლოდ იმ თანამშრომლებსა და პარტნიორებს, რომელთაც გააჩნია ასეთი მონაცემების ცოდნის საჭიროება თავისი საქმიდან გამომდინარე. ისინი დაამუშავებენ თქვენს პირად მონაცემებს მხოლოდ ჩვენი მითითების მიხედვით და ისინი ვალდებულნი არიან, დაიცვან მათი კონფიდენციალურობა.

ჩვენ გვაქვს ისეთი პროცედურები, რომლებიც გვეხმარება პირადი მონაცემების სავარაუდო ხელყოფასთან ბრძოლაში, და ჩვენ შეგატყობინებთ თქვენ და ნებისმიერ მარეგულირებელ ორგანოს ამ დარღვევის შესახებ, თუ ეს საჭირო იქნება კანონის მიხედვით.

გაიგეთ მეტი

ჩვენ ვინახავთ ინფორმაციას, რომელსაც თქვენგან ვაგროვებთ, უსაფრთხო სერვერებზე რამდენიმე ადგილას, რაც დამოკიდებულია იმაზე, თუ სად იმყოფებით, როდესაც იყენებთ ჩვენს საიტს. ამჟამად, ჩვენ ვიყენებთ სერვერებს, რომლებიც მდებარეობს აშშ-ში. ამ სერვერებს უზრუნველყოფენ და/ან მხარს უჭერენ მესამე მხარეები, რომლებიც მოქმედებენ ჩვენი ინსტრუქციის მიხედვით (იხილეთ განყოფილება „როდის გადაეცემა ან გროვდება თქვენი ინფორმაცია მესამე მხარეების მიერ?“ მეტი ინფორმაციისთვის).

ზოგჯერ ქვეყნებს, რომელთაც გადაეცათ თქვენი მონაცემები ან რომლებშიც ისინი ინახება, შეიძლება ჰქონდეთ თქვენი ქვეყნისგან განსხვავებული ან ნაკლებად მკაცრი მონაცემთა დაცვის სისტემა და უსაფრთხოების სტანდარტები. თუმცა, ამ ქვეყნებში ადგილობრივი კანონების შესაბამისად, ჩვენ უზრუნველვყოფთ უსაფრთხოების გარანტიებს, რომლებიც საჭიროა თქვენი მონაცემების დაცვისთვის, მათი ადგილმდებარეობის მიუხედავად. ჩვენ ვახორციელებთ ამას შესაბამისი ტექნიკური, ორგანიზაციული და ადმინისტრაციული უსაფრთხოების ზომების კომბინაციის მეშვეობით, და ასევე საჭირო სამართლებრივი ხელშეკრულებების გაფორმებით ამ მოთხოვნების დასაცავად. მაგალითად, ჩვენ შევინახავთ ევროპელ მომხმარებელთა პირად მონაცემებს მხოლოდ ევროპული ეკონომიკური ზონის ფარგლებს გარეთ, სადაც გამოიყენება ევროპული კომისიის მიერ დამტკიცებული გადაცემის შემოწმების მეთოდი.

თუ გაქვთ შეკითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ნაბიჯებს გადავდგამთ თქვენი პირადი მონაცემების უსაფრთხოების გარანტიის უზრუნველყოფისთვის, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში აღნიშნული ინფორმაციის გამოყენებით. (იხილეთ განყოფილება: „ვინ ვართ და როგორ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ?“)

7. ვიყენებთ თუ არა cookie ფაილებს და მსგავს ტექნოლოგიებს?

ჩვენ ვიყენებთ cookie ფაილებს და მსგავს ტექნოლოგიებს, რათა მივაწოდოთ , ოპტიმალური და პერსონალიზებული გავხადოთ, გავაანალიზოთ ჩვენი სერვისი, ასევე რეკლამის მიზნებისთვის.

გაიგეთ მეტი

ჩვენ ვიყენებთ cookie ფაილებს და სხვა მსგავსი ტექნოლოგიების კომბინაციას, როგორებიცაა პიქსელები/ ვებ სიგნალები და მეთვალყურეობის კოდები (ახსნილია ქვემოთ), რათა შევაგროვოთ ინფორმაცია კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში აღნიშნული მიზნების განხორციელებისთვის.

რა არის cookie?

Cookie არის მონაცემთა მცირე ფაილი, რომელიც ინახება თქვენს კომპიუტერსა ან მოწყობილობაზე. Cookie ფაილი ინახავს ისეთ მონაცემებს, როგორიცაა თქვენი უპირატესობები და პარამეტრები, რაც გვეხმარება ინფორმაციის მიღებაში, რომელიც გვჭირდება, რომ უზრუნველვყოთ ყველაზე აქტუალური და შესაბამისი გამოცდილება. ჩვენ ასევე ვიყენებთ cookie ფაილებს, რომ აღვნიშნოთ ინფორმაცია ექსპერიმენტებისა და ახალი გამოგონებების შესახებ, რომლებიც შეიძლება დავტესტოთ, რათა დავაკვირდეთ, თუ როგორ იყენებთ ჩვენს სერვისს და გავიგოთ, ეფექტურია თუ არა ის.

Cookie ფაილები შეიძლება იყოს დაყენებული ჩვენ მიერ, ასევე მესამე მხარეების მიერ, რომლებთანაც ვმუშაობთ, ან დამოუკიდებელი მესამე მხარეების მიერ ( მაგალითად, რეკლამის დამკვეთები).

რა არის ვებ სიგნალები და პიქსელები?

ვებ სიგნალები ან პიქსელები არის გამოსახულებების მცირე გამჭვირვალე ფაილები ვებ-გვერდის ან ელ.ფოსტის შიგნით. ჩვენ ვიყენებთ მათ იმისთვის, რომ გავიგოთ, თუ როგორ ურთიერთობთ ჩვენს სერვისთან, ან თუ გადახვედით ტურისტული მომსახურების მიმწოდებლის ვებ-გვერდსა ან აპლიკაციაში. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ პიქსელი, რომ დავადასტუროთ, განაგრძობდით თუ არა მათთან დაჯავშნას და რა დაჯავშნეთ. ჩვენ ასევე ვიყენებთ პიქსელებს, რომ შევაგროვოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, გახსენით თუ არა წერილი, იმისათვის, რომ გავაუმჯობესოთ თქვენთან კომუნიკაცია.

რა არის მეთვალყურეობის კოდები?

მეთვალყურეობის კოდები არის კოდის ფრაგმენტები, რომლებიც განთავსებულია გვერდზე იმისათვის, რომ გაზომონ ისეთი მაჩვენებლები, როგორიცაა წვევები და ურთიერთქმედებები. ჩვენ ვიყენებთ მეთვალყურეობის კოდებს, რომ მეტი გავიგოთ იმის შესახებ, თუ როგორ ურთიერთქმედებთ ჩვენს სერვისებთან, რეკლამის შესახებ, რომელსაც უყურებთ, და უფრო ზოგადად, როგორ იყენებთ ჩვენს სერვისს.

გთხოვთ, იხილოთ ჩვენი Cookies პოლიტიკა, რომ მეტი ინფორმაცია მიიღოთ cookie ფაილებისა და მსგავსი ტექნოლოგიების შესახებ, რომლებსაც ვიყენებთ.

8. რა არის თქვენი შესაძლებლობები და უფლებები?

თუ გაქვთ Joblio-ს ანგარიში, შეგიძლიათ მიიღოთ ნებისმიერ დროს წვდომა, შეასწოროთ, ჩამოტვირთოთ ან წაშალოთ თქვენს პროფილთან დაკავშირებული მთავარი პირადი მონაცემები თქვენს პროფილზე შესვლით. აქედან ასევე შეგიძლიათ მართოთ თქვენი გამოწერები და რეკლამის უპირატესობები.

თქვენ ასევე გაქვთ უფლება იმ პირად მონაცემებთან დაკავშირებით, რომლებიც ჩვენ გვაქვს თქვენ შესახებ, რასაც ქვემოთ უფრო დეტალურად განვმარტავთ. ასევე შეგიძლიათ ამ უფლებების გამოყენება ჩვენი დახმარების ცენტრთან დაკავშირების მეშვეობით.

თუ კალიფორნიის მაცხოვრებელი ხართ, გაიგეთ მეტი თქვენი უფლებების შესახებ კალიფორნიის შტატის მომხმარებელთა კონფიდენციალურობის კანონის შესაბამისად.

გაიგეთ მეტი

თქვენ გაქვთ უფლება, მოითხოვოთ თქვენი პირადი მონაცემების ასლი; ასევე შეასწოროთ, წაშალოთ და აკრძალოთ თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავება; მიიღოთ თქვენ მიერ ჩვენთვის მიწოდებული პირადი მონაცემები სტრუქტურირებულ, მანქანით წაკითხვად ფორმატში. ამასთან, შეგიძლიათ შეეწინააღმდეგოთ თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავებას გარკვეულ შემთხვევებში (კერძოდ, თუ არ გვჭირდება მონაცემების დამუშავება სახელშეკრულებო ან სხვა სამართლებრივი მოთხოვნების შესასრულებლად).

თუ თქვენი თანხმობა მოვითხოვეთ, შეგიძლიათ მასზე უარი თქვათ ნებისმიერ დროს. თუ გვთხოვთ, რომ უარი თქვათ Joblio-ს მიერ თქვენი მონაცემების დამუშავების თანხმობაზე, ეს არ იმოქმედებს რომელიმე პროცესზე, რომელიც ხორციელდებოდა იმ მომენტში.

ეს უფლებები შეიძლება იყოს შეზღუდული, მაგალითად, თუ მოთხოვნის შესრულება გაამჟღავნებს სხვა ადამიანის პირად მონაცემებს, ან თუ გვთხოვეთ ინფორმაციის წაშლა, რომლის შენახვაც სავალდებულოა კანონის თანახმად ან კანონიერი ინტერესების დაცვის მიზნით. თუ გაქვთ გადაუჭრელი პრობლემები, გაქვთ უფლება, შეიტანოთ საჩივარი მონაცემთა დაცვის ორგანოში.

9. საჩივრები

იმ შემთხვევაში, თუ დამაკმაყოფილებლად ვერ იყენებთ რომელიმე ამ უფლებას თქვენი პროფილიდან, შეგიძლიათ განახორციელოთ ეს ჩვენს მონაცემთა დაცვის თანამშრომელთან დაკავშირების მეშვეობით ფოსტის გამოყენებით 21500 Biscayne Blvd., Suite #400, Aventure, FL., USA. 33180ან ელ.ფოსტით support@joblio.co.

ჩვენ ვალდებულნი ვართ, დავიცვათ თქვენი პირადი მონაცემები, მაგრამ თუ რაიმე მიზეზით არ გაკმაყოფილებთ ის, თუ როგორ ვაგროვებთ და ვიყენებთ თქვენს მონაცემებს, გაქვთ უფლება, რომ შეიტანოთ საჩივარი იმ ქვეყნის მონაცემთა დაცვის ორგანოში, რომელშიც იმყოფებით. მადლობელი ვიქნებით, თუ თავიდან ჩვენ დაგვიკავშირდებით, თუ გექნებათ რამე საჩივარი, იმისათვის რომ ვცადოთ თქვენთვის ამ პრობლემის მოგვარება.

10. ვინ ვართ და როგორ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ?

Joblio არის აშშ-ში რეგისტრირებული კომპანია.

Joblio არის ნებისმიერი ინფორმაციის მონაცემთა მაკონტროლებელი, რომელსაც ჩვენ თქვენგან ვაგროვებთ.

ჩვენი რეგისტრირებული ოფისის მისამართი არის: 21500 Biscayne Blvd., Suite #400, Aventure, FL., USA. 33180.

Scroll to top

Looking for work abroad?

Download our app and apply!