Global Labour Crisis

Worker Shortage

Niedobór pracowników w Polsce bije kolejne rekordy

Jeśli jesteś kierownikiem firmy, prawdopodobnie borykasz się z problemem braku pracowników. W lutym 2022 r. rozpoczął się błyskawiczny exodus pracowników w Polsce. Do połowy maja sytuacja nie tylko nie ustabilizowała się, ale wręcz uległa dalszemu pogorszeniu. Liczba wolnych miejsc pracy w kraju wzrosła o 35%. U menedżerów ds. rekrutacji pojawia się pytanie, jak szybko znaleźć […]

More...
HR Agencies

Joblio Partners With HR Agencies To Bridge the Gap During Global Labour Crisis

HR agencies across the world have ample access to qualified workers but not enough lead generation to ensure they’re hired. By partnering up with the Joblio platform, HR agencies can easily connect domestic job-seekers with countries recruiting foreign workers, turning a tidy profit all the while. Looking for workers? Want to pair job-seekers up with […]

More...