Joblio platform

Niedobór pracowników w Polsce bije kolejne rekordy

Jeśli jesteś kierownikiem firmy, prawdopodobnie borykasz się z problemem braku pracowników. W lutym 2022 r. rozpoczął się błyskawiczny exodus pracowników w Polsce. Do połowy maja sytuacja nie tylko nie ustabilizowała się, ale wręcz uległa dalszemu pogorszeniu. Liczba wolnych miejsc pracy w kraju wzrosła o 35%. U menedżerów ds. rekrutacji pojawia się pytanie, jak szybko znaleźć […]

Life hack: how to quickly solve the problem of labor shortage in Croatia

If you are an employer yourself, then you too are facing a shortage of manpower. The monthly unemployment rate in Croatia has risen by 7.4% since November last year. Many companies have faced the problem of stagnant growth. Joblio will help you find and hire motivated workers. Our database offers professionals from 45 different industries […]

Derulează în sus

Looking for work abroad?

Download our app and apply!