იპოვეთ, დაიბარეთ გასაუბრებაზე და აიყვანეთ სამსახურში თანამშრომლები ჩვენი გლობალური პლატფორმის მეშვეობით!

Joblio პირდაპირ დაგაკავშირებთ კანდიდატებთან მთელი მსოფლიოდან, შუამავლებისათვის გვერდის ავლით .

Joblio ატარებს თითოეული კანდიდატის ბიოგრაფიულ მონაცემთა და ვინაობის შემოწმებას KYC პროცესის მეშვეობით. Joblioაუმჯობესებს და აჩქარებს მუშაობის ნებართვის/ვიზის მიღების პროცესს დამსაქმებლებისთვის, კანდიდატებისგან ბიოგრაფიული დაბიოლოგიური მონაცემების შეგროვების გამარტივებისა და ცენტრალიზაციის გზით.

Joblio-ს ინსტრუმენტთა გაფართოებული ნაკრები მოგცემთ საშუალებას, გამოსცადოთ დაქირავების პროცესის სრულიად ახალი დაეკონომიური გზა. ადამიანის უფლებების დაცვის, მრავალწლიანი გამოცდილებისა და დამსაქმებლების მოთხოვნების გაგებისწყალობით, ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ ყველაზე ეფექტური გადაწყვეტილება, როდესაც კადრები გჭირდებათ.

სარგებელი

  • კანდიდატებზე პირდაპირი წვდომა
  • კანდიდატების ბიოგრაფიულ მონაცემთა შემოწმებები
  • კანდიდატების შერჩევა უნარ-ჩვევების, ქვეყნისა და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით
  • მუშაობის ნებართვის მიღებაზე განცხადებების შეტანის პროცედურის გამარტივება, კანდიდატებისგან მონაცემების ცენტრალიზებულად და ეფექტურად შეგროვების გზით.
  • ოპერატიულობის ეფექტურობის გაუმჯობესება და შემოსავლის ნაკადების ზრდა

აპლიკაციის ფუნქციები

  • დამსაქმებელს შეუძლია, გამოაქვეყნოს ვაკანსიები და მოძებნოს კანდიდატები უნარ-ჩვევების, ქვეყნისა და/ან ხელფასის მიხედვით.
  • დამსაქმებელს შეუძლია, დაათვალიეროს კანდიდატების პროფილები და გასაუბრებაზე დაიბაროს ისინი.
  • დამსაქმებელს შეუძლია, გაამარტივოს საიმიგრაციო საბუთების გაფორმებისა და ბიოგრაფიულ მონაცემთა შემოწმების პროცესები.
Joblio Application