WAP CHACHE TRAVAYÈ?

Jwenn, Entèroje epi anboche anplwaye atravè platfòm mondyal nou an!

Joblio konektew dirèkteman ak kandida kap chache travay tou patou nan mond lan nan detounman entèmedyè.

Joblio reyalize verifikasyon antesedan ak idantite tout kandida kap chache travay atravè yon pwosesis KYC. Joblio amelyore epi estimile tretman pèmi/viza travay pou patwon yo lèl santralize epi senplifye koleksyon done byografik ak byometrik kandida kap chache travay yo.

Joblio?s advanced toolset will allow you to experience a completely new and cost-effective way of the recruitment process. Due to our passion for human rights, multi-decade experience, and understanding of the employer?s demands we are able to offer you the most effective solution when you are in need of personnel.

Benefis yo

KARAKTERISTIK APP

– Employer has ability to post jobs and search for applicants by skill-set, country and/or salary.

– Employer can review applicant profiles and set interviews.

– Employer can streamline the immigration paperwork and background checks.

phone-download

Wap Chache Travayè?

Selected Value: 1
Scroll to top
htHT

Looking for work abroad?

Download our app and apply!