WAP CHACHE TRAVAY?

Jwenn pwochen travay ke ou reve a ak Joblio. Nouvo òf yo afiche chak jou pa anplwaye mondyalman!

SAN
ENTÈMEDYÈ

SAN FRÈ
REKRITMAN

24/7 SIPÒ
LIY DIRÈK

Joblio konektew ak patwon verifye tou patou nan mond lan. Ou pa bezwen ale jwenn ajan yo, koutye yo oswa nenpòt ki lòt entèmedyè ki souvan defòme verite a epi fè travayè yo peye pou jwenn travay pou yo. Ou ka finalman jwenn travay poukont ou atravè Joblio!

Kounya ou kapab aprann vrè kondisyon travay ou a dirèkteman de patwon yo epi pran desizyon ou ki baze sou enfòmasyon ke ou resevwa dirèkteman de patwon yo.

Nou kont eksplwatasyon, imilyasyon ak vyolasyon Dwa Moun. Lèl kreye transparans ak konfòmite Joblio bay dwa anplwaye yo pwoteksyon nan Peyi kap Akeyi.

Benefis & Sèvis

KARAKTERISTIK APP

– Free access to vacancies. Direct connection with employers globally
– Koneksyon dirèk ak patwon yo mondyalman
– Èd nan demach administrativ pèmi travay
– Operasyon bankè ak transfè
– Asirans sante
– Edikasyon nan yon peyi destinasyon
– Internal documentation storage
– Abitraj nan kont patwon-anplwaye

TELECHAJE KOUNYA

Ou pako gen Joblio? Telechaje

Apesi App

Template Pèsonalize
Pwofile Ou A
01
Chache
Travay
02
Kenbe Done
Ou An Sekirite
03
Dekouvri
Benefis yo
04
Famillyarize Avèk
Peyi kap Akeyi
05
Envite
yon zanmi
06
Scroll to top
htHT

Looking for work abroad?

Download our app and apply!