WAP CHACHE TRAVAY?

Jwenn pwochen travay ke ou reve a ak Joblio. Nouvo òf yo afiche chak jou pa anplwaye mondyalman!

SAN
ENTÈMEDYÈ

SAN FRÈ
REKRITMAN

24/7 SIPÒ
LIY DIRÈK

Joblio directly connects you with verified employers from all over the world. You don?t need to go to agents, labor brokers or any other middlemen who often distort the truth and charge the workers for finding them jobs. You can finally find work by yourself through Joblio!

Kounya ou kapab aprann vrè kondisyon travay ou a dirèkteman de patwon yo epi pran desizyon ou ki baze sou enfòmasyon ke ou resevwa dirèkteman de patwon yo.

We stand against exploitation, humiliation and violations of Human Rights. By creating transparency and compliance Joblio provides protection of employees? rights in Host Countries.

Benefits & Services

KARAKTERISTIK APP

– Free access to vacancies. Direct connection with employers globally
– Direct connection with our top employers
– Work permit paperwork assistance
– Banking services and remittances
– Health insurance
– Education in a destination country
– Internal documentation storage
– Arbitration in employer-employee disputes

TELECHAJE KOUNYA

Don?t have Joblio yet? Download our Free App Now!

Apesi App

Template Pèsonalize
Pwofile Ou A
01
Chache
Travay
02
Kenbe Done
Ou An Sekirite
03
Dekouvri
Benefis yo
04
Famillyarize Avèk
Peyi kap Akeyi
05
Envite
yon zanmi
06