Kesyon yo plis poze

Konbyen sa ap koutem?

Employers: It all depends on your budget!
Employees: Joblio does not charge applicants, it is 100% free.

I?m an employee and have never worked abroad, can I still apply?

Absolutely! We will assist you with all the needed documentation and procedures. Further, we tell you about the employer, employer?s operations and other relevant employment-related details. We will teach you about the culture, geography, language and laws of the Host Country as well as assist you with post- arrival adaptation and assimilation in the Host Country. With Joblio, there is nothing to worry about ? we are there for you every step of the way.

Ki jan de travay ki disponib?

La plipa de migran travayè travay nan agrikilti, konstriksyon, jeni, pwodiksyon manje, ak travay manyèl. Travay yo ka varye ant kèk mwa ak kèk ane. Sa vle di, li posib pou ou jwenn yon travay nan yon pakèt okipasyon. Ou mèt sèlman pale ak asosye nou yo nan peyi a sou travay ou vle fè, epi yap metew sou bon chemen epi yo ap ba ou resous pou ka fè rechèch pa ou.

Kijan ou ka jwenn yon travay pou mwen?

Joblio maintains our jobs? database listing positions throughout your host country including agriculture, construction, engineering, highly skilled occupations, and other positions, allowing you the freedom to work for a few months or years and take time to enjoy your host country. We handle connecting the employees with potential employers across the host country for more direct job connections. When you need extra help, friendly staff are available via the hotline.

Many jobs don?t require previous experience, so don?t worry if you don?t have enough professional experience. If you have applicable experience or specific skills, there are jobs that would help boost your resume (e.g., manual labor workers).

Konbyen tan sa ka pranm poum jwenn yon travay?

Job search can range anywhere from two weeks to a full year. However, most people secure their job position within four months. Using Joblio?s mobile app will help you increase your chances and save you time browsing the internet and contacting employees through brokers.

Ki diferans ki genyen ant Viza ak Pèmi Travay?

VIZA
Yon dokiman ki pèmèt ou rantre epi rete nan peyi kap akeyi a pou yon peryòd de tan pou ou rete. Se yon moun ki reprezante imigrasyon ki bay yon viza.

PÈMI TRAVAY
Se yon patwon/konpayi ki pèmèt ou fè yon travay kèl ba ou nan yon peyi kap akeyi, kap baw yon lèt otorizasyon travay. Dire yon pèmi travay dabitid li pi kout ke yon viza imigran, epi yap mande anplwaye a pou li renouvle dokiman li yo anvan dat ekspirasyon.

Bonis Retansyon

ANPLWAYE

Yon bonis retansyon se yon konpansasyon adisyonèl sou sale de baz ou a kòm yon rekonpans pou travay di ke ou fè ak dedikasyon w anvè patwon ou.

You can be eligible to receive a retention bonus every six months, provided that you remain continuously employed with the company. The bonus amount will strictly depend on your performance along with the employer?s arrangements.

PATWON

A retention bonus is additional compensation to an employee?s base salary and is proven to improve employee morale, motivation, and productivity. Bonuses stimulate employees to reach specific objectives as they reward employees for hard-work and dedication.

Selon SHRM/Globoforce, 47% de chef RH site woulman anplwaye ak retansyon kom pi gwo defi pa yo. Sou yon lòt bò, 80% travay ki pa byen kalifye konn rete ak yon travay ak benefis olye ke li chwazi youn ki ofri plis kòb san benefis (Enstiti Ameriken CPA).

It is important to consider offering a retention bonus to encourage employees to surpass goals, and remain in the position for a longer period, successfully reducing the employee turnover rate. Low turnover rates save time and money in the long-run by limiting the need to invest in new employees? relocation, training, contracts, and adjusting work assignments.

Joblio rekòmande yon 10% bonis retansyon chak 6 mwa sou pi gwo sale anplwaye a. Pa ekzamp, kalkil bonis la nan sans sa pral total akimilè salè anplwaye a genyen pandan si mwa afile miltiplye pa 10%.