KONPAYI NOU AN JOBLIO is a technology-based platform and compliance engine that prevents fraud and provides transparent and efficient hiring process for the global labor market. JOBLIO technology brings the light into the darkest space in the world - the industry of global relocation of human capital. Jon Purizhansky
Fondatè / PDG

Benefis Patwon Yo?

Benefis Patwon Yo

 • Pri konsiderab ak ekonomi tan akòz de yon rediksyon pèt anplwaye epi ogmantasyon efikasite & pwodiktivite.
 • Èd avèk tout dokiman ki nesesè pou fasilite pwosesis rekritman & migrasyon.
 • Ranpli rapid rapid pòs ki manke konpetans avèk anplwaye ki motive epi konpetan.

Benefis Anplwaye

 • Aplikasyon Joblio pèmèt anplwaye yo kominike dirèkteman ak patwon ki konsène.
 • Fasilitasyon viza & pèmi travay rapid pou senplifye pwosesis migrasyon.
 • Edikasyon sou tout detay ki gen rapò ak travay ladanl tou kilti, lwa yo ak lang peyi kap akeyi.

Benefis Peyi Orijin

 • Eliminasyon koripsyon ak fwod ke entèmedyè yo ki twonpe travayè migran yo komèt.
 • Transparans ak verifikasyon transfè etranje yo.
 • Ogmantasyon transfè etranje yo akòz de ogmantasyon estabilite ak konpansasyon travayè yo.

Benefis Peyi Destinasyon

 • Transparans migrasyon amelyore & sistèm swivi santralize migrasyon an rapò ak travay.
 • Diminisyon fwod patwon yo ak vyolasyon dwa moun akòz responsabilite ki ogmante.
 • Diminisyon fwod patwon yo ak vyolasyon dwa moun akòz responsabilite ki ogmante.

Kijan Platfòm Joblio a fonksyone?

Joblio ofri yon platfòm ki pèmèt ke patwon yo ak anplwaye yo konekte
Lè patwon yo fin afiche yon travay, kandida yo ka chache selon kritè pèsonèl pa yo, pandan ke yap itilize yon seri de filtè, sa kap garanti yo ke pòs yap jwenn nan reponn ak bezwen yo epi ekspektativ yo.
Lè yo fin jwenn yon patwon ki koresponn yo, kandida yo prepare pou travay ak demenajman
Nou edike chak anplwaye sou kilti, lang, lwa yo ak koutim peyi kap akeyi a. Anplis de sa, nou garanti ke tout kandida yo fe yon egzamen medikal 48 è anvan arive.
support-graphic2
Anvan travay la, yo byen kontrole kandida yo
Nou fè pwosedi ofisyèl KYC pou chak kandida, revize antesedan yo pou konfime ke chak anplwaye fyab pou travay la.
support-graphic3
Patwon yo ak anplwaye yo resevwa sipò san rete menm apre arive
Pou fè lavi travayè migran yo pi konfòtab apre arive, platfòm nou an ede avèk medsin pa telefòn, sèvis pa telefòn, operasyon bankè ak yon pakèt lòt bagay.

INOVASYON

EFIKASITE

TRANSPARAN

Scroll to top
htHT

Looking for work abroad?

Download our app and apply!