TRANSFÒME MACHE MENDÈV MONDYAL LA Transparans. Efikasite. Konfòmite

Endistri mondyal mendèv imigran jounen jodi a pa transparan, pa efikas epi li kowonpi pa entèmedyè malonèt kap vann fiti travayè imigran yo ki inosan epi ki pa espesyalize opotinite travay ki nètman defome oswa ki pa menm egziste.
Pwosesis aktyèl la koze plizyè inefikasite, pèt ak annwi lakay tout manm ekosistèm ki egziste a – patwon yo, travayè imigran yo ak gouvènman yo.

Joblio koupe sistèm aktyèl la poul mete transparans, efikasite ak konfòmite. Kòm rezilta, tout patisipan ekosistèm nan genyen.

Poukisa ou Dwe Chwazi Joblio?

GLOBAL
OUTREACH

We cover the world! Our Grassroots Ambassadors provide applicants education on host countries’s culture, laws, language and more… Through Joblio, employers can simultaneously review applicant profiles and conduct employment campaigns in multiple countries and continents. Our customer service center provides 24/7 support for both employers and applicants in a variety of languages.

WORK PERMIT
PROCESSING ASSISTANCE

Joblio fasilite epi senplifye tretman pèmi travay lèl rasanble done fòmilè kandida yo de manyè efikas ke patwon yo ekzije pou prezante aplikasyon pèmi travay. Lèn kreye nivo adisyonèl efikasite sa, nou estimile epi amelyore pwosesis aplikasyon pèmi/viza travay.

HUMAN
RIGHTS

Joblio te bati sou baz pwoteksyon dwa moun. Ak prezans li nan peyi kap akeyi yo, Joblio kapab garanti ke dwa travayè imigran yo pwoteje kòmilfo pa lwa lokal. Joblio kolabore ak Òganizasyon Entènasyonal pou Imigrasyon, Òganizasyon Travay Entènasyonal, ak tout ajans gouvènmantal konpetan peyi kap akeyi yo.

TRANSPARANS
AK SEKIRITE

By utilizing facial recognition technology, Joblio synergizes applicants biographical and biometrical data. This allows Joblio to provide employers throughout the world with proper KYC and identity verification process. Joblio provides for direct connectivity between employers and employees. Employers are able to interview job applicants and job applicants are able to learn terms and conditions of their employment (Salary, housing, food assistance and more…). Joblio eliminates all middlemen by creating a transparent medium where employers and employees connect.

SAN
ENTÈMEDYÈ

We create a transparent medium in which employers and employees meet directly without the interference of middlemen that remove efficiency.

ANGAJE NAN REKRITMAN ETIK KREYE REVNI EPI AMELYORE RANDMAN POU PATWON YO

Joblio’s services are free for the workers. No worker should pay anyone to find them a job. Our corporate clients increase their revenue flow and optimize efficiency of their operations by engaging in ethical recruitment as defined by The International Organization for Migration (IOM) . When you hire your workers on Joblio, not only are the workers better informed but they are also happier because they did not have to pay anyone to find them a job. Happy workers = More revenues and better efficiency for the employers.

Reprezantan Mondyal Nou Yo

New employers are joining us every day all over the world to benefit from Transparency & Compliance provided by Joblio.

Scroll to top
htHT

Looking for work abroad?

Download our app and apply!