TRANSFÒME MACHE MENDÈV MONDYAL LA Transparans. Efikasite. Konfòmite

Endistri mondyal mendèv imigran jounen jodi a pa transparan, pa efikas epi li kowonpi pa entèmedyè malonèt kap vann fiti travayè imigran yo ki inosan epi ki pa espesyalize opotinite travay ki nètman defome oswa ki pa menm egziste.
Pwosesis aktyèl la koze plizyè inefikasite, pèt ak annwi lakay tout manm ekosistèm ki egziste a – patwon yo, travayè imigran yo ak gouvènman yo.

Joblio koupe sistèm aktyèl la poul mete transparans, efikasite ak konfòmite. Kòm rezilta, tout patisipan ekosistèm nan genyen.

Poukisa ou Dwe Chwazi Joblio?

REKRITMAN
MONDYAL

Nou tou patou nan mond lan! Anbasadè Lokal nou yo bay kandida yo edikasyon sou kilti, lwa, lang peyi kap akeyi a epi yon pakèt lòt bagay… Atravè Joblio, patwon yo kapab mennen kanpay rekritman an menm tan nan plizyè peyi, nan plizyè kontinan. Sant sèvis kliyan nou an bay sipò 24/7 pou tou de patwon yo ak kandida yo nan divès lang.

PÈMI TRAVAY
PÈMI TRAVAY

Joblio fasilite epi senplifye tretman pèmi travay lèl rasanble done fòmilè kandida yo de manyè efikas ke patwon yo ekzije pou prezante aplikasyon pèmi travay. Lèn kreye nivo adisyonèl efikasite sa, nou estimile epi amelyore pwosesis aplikasyon pèmi/viza travay.

DWA
MOUN

Joblio te bati sou baz pwoteksyon dwa moun. Ak prezans li nan peyi kap akeyi yo, Joblio kapab garanti ke dwa travayè imigran yo pwoteje kòmilfo pa lwa lokal. Joblio kolabore ak Òganizasyon Entènasyonal pou Imigrasyon, Òganizasyon Travay Entènasyonal, ak tout ajans gouvènmantal konpetan peyi kap akeyi yo.

TRANSPARANS
AK SEKIRITE

By utilizing facial recognition technology, Joblio synergizes applicants biographical and biometrical data. This allows Joblio to provide employers throughout the world with proper KYC and identity verification process. Joblio provides for direct connectivity between employers and employees. Employers are able to interview job applicants and job applicants are able to learn terms and conditions of their employment (Salary, housing, food assistance and more…). Joblio eliminates all middlemen by creating a transparent medium where employers and employees connect.

SAN
ENTÈMEDYÈ

We create a transparent medium in which employers and employees meet directly without the interference of middlemen that remove efficiency.

ANGAJE NAN REKRITMAN ETIK KREYE REVNI EPI AMELYORE RANDMAN POU PATWON YO

Sèvis Joblio yo gratis pou travayè yo. Okenn travayè pa dwe peye pèsonn pou jwenn yon travay pou yo. Kliyan kòporatif nou yo ogmante resèt yo a epi amelyore efikasite operasyon yo a lè yo angaje nan rekritman etik atravè Joblio. Lè ou anboche travayè ou yo sou Joblio, se pa travayè yo sèlman ki pi byen enfòme, yo kontan tou paske yo pa bezwen peye pèsonn pou jwenn yon travay pou yo. Travayè ki konta = Plis revni ak pi bon randman pou patwon yo.

Reprezantan Mondyal Nou Yo

Chak jou nouvo patwon yo tou patou nan mond lan rejwenn nou pou yo ka benefisye de Platfòm Rekritman Etik la ke Joblio bay.
Scroll to top
htHT