Joblio platform

Worker Shortage

Niedobór pracowników w Polsce bije kolejne rekordy

Jeśli jesteś kierownikiem firmy, prawdopodobnie borykasz się z problemem braku pracowników. W lutym 2022 r. rozpoczął się błyskawiczny exodus pracowników w Polsce. Do połowy maja sytuacja nie tylko nie ustabilizowała się, ale wręcz uległa dalszemu pogorszeniu. Liczba wolnych miejsc pracy w kraju wzrosła o 35%. U menedżerów ds. rekrutacji pojawia się pytanie, jak szybko znaleźć […]

More...
labor Shortage

Life hack: how to quickly solve the problem of labor shortage in Croatia

If you are an employer yourself, then you too are facing a shortage of manpower. The monthly unemployment rate in Croatia has risen by 7.4% since November last year. Many companies have faced the problem of stagnant growth. Joblio will help you find and hire motivated workers. Our database offers professionals from 45 different industries […]

More...
Joblio

Joblio In 5 Fast Facts

Joblio is trusted by countless migrants all around the world in search of new jobs. Yet Joblio is more than a simple job board – it’s a global community of migrants and employers. Here are 5 major facts that you may not know about the Joblio platform. 1. Joblio Is The Proud Winner Of Humanitarian […]

More...