Ukrainian Refugees

Przymusowym uchodźczyniom z Ukrainy zaczęto proponować “męskie” stanowiska. Powodem tego jest rosnący niedobór pracowników w niektórych sektorach polskiej gospodarki, głównie  w przemyśle lekkim, logistyce i handlu.Coraz więcej pracodawców oferuje migrantom pracę jako pakowacze gotowych produktów w magazynach.

Zadania pracowników obejmuje sortowanie towarów (np. dzianin, środki chemii gospodarczej lub artykułów żywnościowych) i przygotowywanie ich do przeniesienia na wózki widłowe.

Dla magazynów poszukiwani są również przewoźnicy ładunków. Przed wybuchem wojny zapotrzebowanie na pracę dotyczyło głównie mężczyzn. Tysiące ukraińskich kobiet uczęszcza obecnie na kursy certyfikacyjne i opanowuje nowy zawód – operatora wózka widłowego.

Polscy pracodawcy planują zwiększyć liczbę ofert pracy dla obcokrajowców w związku z rozpoczynającym się sezonem produkcyjnym.

Obecnie średnie wynagrodzenie cudzoziemców w kraju wynosi 3500 PLN (około 24 tys. hrywien). Dotyczy to miejsc pracy w przemyśle lekkim, rolnictwie i sektorze usług.

Według badań polskiego Ministerstwa Polityki Społecznej, ponad 180 000 obywateli Ukrainy zostało już zatrudnionych w kraju, a ponad 1 mln cudzoziemców zarejestrowało się w systemie Pesel.

Other reading